Македонска мисъл

кн. 3-4, год. 1, 1945

Македонска мисъл

месечно списание, орган на Македонския Научен Институт

 

Урежда редакционен комитет.

Главен и отговорен редактор: Юрдан Анастасов

 

 

кн. 3-4, год. 1, октомври ноември 1945

 

Печатница „Художник — София

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Димитр Влахов — Предателите на македонското дело . . . . . . . 97

 

2. Генерал Кецкаров Вл. — Бойният принос на Македония за независимостта на Балканите . . . . . . . 109

 

3. Христо Калайджиев — Удара върху македонската демокрация . . . . . . . 116

 

4. Ю. Анастасов — Великогръцкият шовинизъм и Македония . . . . . . . 122

 

5. Пав. Делирадев — Разпокъсването на Македония като исторически факт и фактор . . . . . . . 127

 

6. Венко Марковски — Македонската култура . . . . . . . 134

 

7. Ангел Томов — Към правилно и трайно разрешение на националния въпрос . . . . . . . 144

 

8. Димитър Атанасов — Към интензивиране на македонското земеделие . . . . . . . 150

 

9. Асен Василиев — Няколко неизвестни иконописци от Македония . . . . . . . 158

 

10. Димитър Мицев — Албано-гръцките отношения . . . . . . . 169

 

11. Васил Шанов (турколог) — Град Яйце . . . . . . . 174

 

12. Дим. Я. — За гръцките претенции . . . . . . . 176

 

13. — Майският манифест . . . . . . . 183

 

 

Книжовен преглед

 

14. Хр. Стойков — Просветното дело в разложко . . . . . . . 189

 

15. Дим. Я. — Lubin Bochkoff. Quelques notes sur les communications dans les Balkan . . . . . . . 192

 

[Back to Index]