Македонска мисъл

кн. 1-2, год. 1, 1945

 

Македонска мисъл

месечно списание, орган на Македонския Научен Институт

 

Урежда редакционен комитет.

Главен и отговорен редактор: Юрдан Анастасов

 

 

кн. 1-2, год. 1, юлий — август 1945

 

Печатница „Художник — София

 


 

 

Съдържание

 

1. Нашата програма . . . . . . . 1

 

2. Регента г. Тодор Павлов за Македонска мисъл . . . . . . . 2

 

3. Ц. Драгойчева — Отечественофронтовска България за Македония . . . . . . . 3

 

4. Хр. Калайджиев — Федерална Македония . . . . . . . 4

 

5. Вл. Поптомов — Македонското освободително движение и работническата класа на Балканите . . . . . . . 7

 

6. П. Делирадев — Македония като географска единица . . . . . . . 11

 

7. Юрдан Анастасов — Великобългарската политика и Македония . . . . . . . 15

 

8. Д. Томчев — Македония и славянството . . . . . . . 18

 

9. Г. Кулишев — Новата политическа обстановка на Балканите и Македония . . . . . . . 27

 

10. Анг. Томов — Към укрепване на славянско съзнание и славянски патриотизъм . . . . . . . 40

 

11. Иван Харизанов — Вторият Рилски конгрес . . . . . . . 44

 

12. Найден Николов — Федерална Македония — основа на южнославянското братство . . . . . . . 51

 

13. Маршал Иосип Броз Тито — Националният въпрос в Югославия в светлината на народноосвободителната борба . . . . . . . 53

 

14. Димитър Атанасов — Поземлените реформи и пустеещите земи в Македония . . . . . . . 59

 

15. А. Т. — Какво става в Македония . . . . . . . 57

 

16. Асен Засилев — Маркова църква в „Пещите" на р. Бабуна . . . . . . . 75

 

17. Мин. инженер Хр. Н. Бакърджиев — Минните богатства в Македония . . . . . . . 52

 

18. Стефан Аврамов — Лука Иванов Поплуков . . . . . . . 86

 

Книжовен преглед . . . . . . . 94

 


 

Всичко за списанието да се изпраща на адрес: Македонски научен институт за сп. „Македонска мисъл", ул. Пирот № 5 —София. Пощенска чекова с/ка № 9183.

 

Годишен абонамент 500 лева. Отделна книжка 50 лева.

Настоящата двойна книжка — 100 лева.

 

[Back to Index]