Келтите на Балканския полуостров, IV—I в. пр.н.е.

Мечислав Домарадски

 

Някои по-важни дати от историята на келтските народи

 

г. пр.н.е.

 

392 — Поява на галите по границите на Етрурия.

 

385 — Римляните са разбити при Алиа; превземане на Рим (според традиционната хронология на Варон това се случва в 390 г. пр.н.е.).

 

368—367 — Келтски наемници в армията на Дионис от Сиракуза се бият в Гърция.

 

365—364 — Галите слизат в долината на р. Тибър и в Апулия.

 

360—359 — Келтите преминават от долината на река По в Панония; борби с ардиеите.

 

350—349 — Галите слизат по долината на р. Тибър в Кампания и Апулия.

 

335 — Александър Велики приема пратеничество на келтите по време на похода си към Дунав; по същото време се установява тридесетгодишен мир между галите и римляните.

 

324 — Пратеници на келтите настигат Александър във Вавилон.

 

310 — В Илирия автариатите са разбити вероятно от келтите.

 

307 — Агатокъл от Сиракуза привлича келтски наемници в Африка.

 

298 — Келтско нашествие в Тракия; Касандър разбива келтите при планината Хемус.

 

295 — Римляните разбиват галите при Сентинум.

 

285 — Римляните са разбити при Арециум (Арецо).

 

283 — Окончателна победа на римляните върху сеноните: върху техните земи се основава провинция Сена Галика (Сенигалия).

 

281 — Походът на Камбавл в Западна Тракия.

 

280—277 — Голямото келтско нашествие в Македония, Гърция и Тракия.

 

278 — Част от келтите минава в Мала Азия; скордиските се установяват между реките Сава и Дунав.

 

277 — Антигон Гонат разбива келтите близо до полуостров Галиполи; образуване на келтско царство със столица Тиле.

 

277—276 — Бунт на келтските наемници на служба при Птолемей II Филаделф в Египет.

 

275 — Победа на Антиох I Сирийски върху галатите, на които той отстъпва земи — бъдещата Галатия.

 

274 — Келтски наемници влизат в състава на армията на Антигон Гонат, разбита от Пир; други келтски наемници ограбват Еге.

 

172

 

 

270 — Нова победа на Антиох срещу галатите.

 

265 — Бунт на келтските наемници на служба в Мегара.

 

241 — Атал I от Пергам разбива галатите (следват още няколко победи между 240 и 230 г. пр.н.е.).

 

241—237 — В Картаген — голям бунт на наемниците, в по-голямата си част келти.

 

233—229 — Първи военни действия на бастарните на Балканския полуостров.

 

225 — Цизалпийските и трансалпийските бои са разбити при Теламон.

 

224 — Поход на римляните срещу боите и лингоните.

 

223 — Римляните се опитват да преминат река По.

 

222 — Победа на римляните над инсубрите; превземане на Медиоланум (Милано).

 

221 — Победа на Анибал срещу келтоиберите.

 

220—219 — Кавар, царят на Тиле, посредничи между Бизантион и Прусий, царя на Витиния и съюзник на Родос.

 

218 — Айгосагите, келти от Тракия, минават в Мала Азия по покана на Атал I от Пергам.

 

217 — Битката при Тразименското езеро, в която вземат участие и галски контингенти на страната на Анибал; битката при Рафия, където се бие и келто-тракийски отряд.

 

216 — Разбунтуваните айгосаги се установяват на азиатския бряг на Хелеспонта и са разбити от царя на Витиния, Прусий.

 

213 — Въстание на траките и унищожаване на келтското царство със столица Тиле.

 

194 — В две битки близо до Медиоланум (Милано) са разбити боите и инсубрите.

 

191 — Завладяване на боите, част от които вероятно се е върнала през Алпите обратно в земите си.

 

179 — Последно нахлуване на трансалпийските гали в Италия.

 

179—177 — Поход на бастарните в Дардания и борби с дарданците.

 

178—177 — Римляните превземат Истрия.

 

171 — Римляните навлизат в Илирия.

 

166 — Потушаване на въстанието на галатите срещу надмощието на Пергам.

 

141 — Първо нашествие на скордиските в Македония.

 

135 — Начало на серия от нашествия на скордиските в Македония.

 

125 — Втори поход на римляните срещу салиените; създаване на провинция Трансалпийска Галия.

 

120 — Вероятната дата на началото на миграцията на кимбрите; успешна защита, на боите.

 

113 — Кимбрите разбиват римляните в битката при Нореа.

 

109 — Тевтоните и хелветите преминават р, Рейн.

 

109—108 — Последните сведения за поход на трибалите и скордиските в Македония.

 

173

 

 

105 — Кимбрите, тевтоните, амброните и хелветите слизат в долината на р. Рона и разбиват римляните при Оранж.

 

102 — Тевтоните са разбити близо до Екс-ан-Прованс.

 

101 — Кимбрите са разбити близо до Верчели, северно от река По.

 

84 — Превземане и ограбване на светилището в Делфи от скордиските заедно с дарданците и медите, римляните предприемат наказателна акция и разбиват скордиските.

 

78—76 — В Македония скордиските присъствуват като съюзници на Митридат.

 

63 — Реорганизация на Галатия след войната с Митридат.

 

61 — Заговорът на Оргеторикс, подготовка на миграцията на хелветите.

 

60 или 59 — Част от боите, обсадили Нореа, е призована от хелветите да участвува в тяхната миграция.

 

58 — Навлизане на хелветите и техните съюзници в Галия, намеса на Цезар; хелветите са разбити при Бибракт, а Ариовист — в Елзаската равнина.

 

55 — Цезар с войските си преминава р. Рейн; преминаване на Ламанша и първо нахлуване на Британския остров.

 

52 — Общо въстание на галите, предвождани от Верцингеторикс — победа при Герговия, обсада на Алезия; подчиняване на арверните и на едуите.

 

51 — Римляните подчиняват напълно Галия.

 

51 — Приблизителната дата на победата на даките, предвождани от Буребиста, върху панонските бои.

 

42 — Присъединяване на Цизалпийска Галия към Италия

 

35 — Октавиан действува в Илирия, където границата на римските владения достига Дунав.

 

25 — Галия става римска провинция.

 

15 — Пълно подчиняване на скордиските от римляните.

 

12 — Римляните завладяват Панония.

 

9 — Римската армия окупира Норикум и напредва до средното течение на Дунав.

 

[Previous]

[Back to Index]