.
Изследвания за българите в Седмиградско и Банат
.
Любомир Милетич

съст. Мария Рунтова  (Наука и изкуство, София, 1987)
под. ред. на проф. д-р Симеон Дамянов


[[  Книгата като галерия от сканове  ]]

Съдържание:

Любомир Милетич и неговите проучвания за българите в Седмиградско и Банат  (Симеон Дамянов)


[Back to Main Page]