Тракия
изконна българска земя, напоена
с кръвта на предците ни
 

д-р Стамат Апостолов  (Либра скорп, Бургас, 2002 г.)
 

( Любезно предоставено от г-н Денчо Михов,
www.meridian27.com/trakia.htm )

apostolov-trakija_izkonna_bg_zemja.pdf  ( 2.9 Мб )

    Съдържание:

I. Моят корен
    Из историческото минало на Шаматанския род, бежанците от Синьо Камене и изстрадалото тракийско население

II. По родните места на нашите предци (пътепис)
 

    Послеслов


[Back to Main Page]