МАКЕДОНСКИТЕ БЕЖАНЦИ В БЪЛГАРИЯ – УЧАСТНИЦИ В НЕЙНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН ЖИВОТ
Камен Станев
 

І. Македонците в днешните български земи преди Освобождението (1878). Македонците и Българското национално възраждане

   Първите преселвания от Македония в днешните български земи започват всъщност много преди Освобождението. Едно от първите сведения за тази миграция е житието на св. Георги Нови Софийски. Георги бил младеж и се прехранвал като златар. Роден бил в Кратово, но от малък се преселил в София, където, след неуспешен опит да бъде помохамеданчен бил жив изгорен на 11.ІІІ.1515г. Запазени са и други сведения за такива единични миграции. През тази епоха по-значими групи македонски бежанци се заселват в Панагюрище, Тетевен (от Прилеп), и др.  Първата масова бежанска вълна от Македония е от края на ХVІІІ – началото на ХІХв. Тогава тук идват т.н. “арнаути”, наричани тъй защото дошли от западните македонски краища разположени в непосредствено съседство с албанците (арнаутите) – Костурско, Корчанско, Дебърско и др. и бягали от насилията на своите съседи. Значителна част от предците на днешните жители на градовете Брацигово и Пещера, както и на селата Паталеница, Црънча, Дебърщица, Елидере (Ветрен дол) и Баткун (Пазарджишко), Радилово (Пещерско) и Горнослав и Долнослав (Асеновградско) и др. са македонски бежанци дошли през този смутен период.  Отделни семейства от тази вълна достигат чак до най-югоизточната част на България – Странджа. От  такъв произход е и патриарха на българската литература, народния поет Иван Вазов, чийто прадядо роден в Македония, се заселил в Сопот, а сред неговите именити потомци са и братята на поета – прославените генерали от Балканските и Първа световна войни, Владимир и Георги Вазови.

   Македонците заемат важно място сред българските възрожденци. Самият Паисий Хилендарски, който се сочи като основоположник на Българското възраждане с написаната от него през 1762г. първата българска история, е от Пиринска Македония (Банско). Не случайно именно той – монахът от Македония, изрича думите, които стават мото на Възраждането “О, неразумне и юроде! Поради что се срамиш да се наречеш българин и не четеш по свой язик и не думаш? Или не са имали българи царство и господство?”. След като Паисий поставя началото, цяла плеяда македонци се изявяват като активни възрожденци – и в борбата за създаване на светско образование и нова българска култура и особено и борбата за независима от Цариградската патриаршия българска национална църква (Българската екзархия). Тук, поради естеството на темата, е дадена малка част от македонците – дейци на Българското възраждане:

 1.  Агапий Врачански – неизв. , с. Колиндър, Солунско – 5. Х. 1849г., Враца. Врачански  епископ от 1833 до1849 г., убит от турците.
 2.  Васкидович, Емануил – 1795, Мелник – 30.ІХ.1875, Свищов. Възрожденец, учител и книжовник, един от основоположниците на българското светско образование, създава едни от първите български учебници
 3.  Дичо Зограф (Д. Кръстев Дичев) – 1819, с.Тресонче, Дебърско – ок.1872. Зограф, изрисувал много църкви в дн. Западна България.
 4.  Държилов, Киряк Динков – нач. на ХІХв. , с. Дръжилово, Воденско – около 1870, Солун. Книжар, печатар и обществен деец. Има книжарница и печатарница с български книги. Подържа връзки с Д. Миладинов на когото изпраща  народни песни, сътрудничи на в. “Дунавски лебед”на Г.С. Раковски и на в. “Цариградски вестник” и “Македония”.
 5.  Костенцев, Михаил –  1832г., Щип – 1929, София. Отваря първата българска книжарница в София.
 6.  Неофит Рилски (Никола Митев Караабов) –1793, Банско –4.І.1881. Виден просветител.
 7.  Панарет Пловдивски (Петър Иванов Мишайков) – 1805, с. Пътеле, Леринско – 26.ХІ.1883, Пловдив. Висш духовник, деец на черковно-националните борби, от 1872г. пловдивски екзархийски митрополит.
 8.  Павлов, Димитър – Роден през 1850г. в Прилеп, делегат на Църковнонародния събор през 1871г.
 9.  Робеви – влиятелен род от Охрид, взел активно участие в Българското национално възраждане – в културно просветните националноцърковните борби.
 10.  Робев, Димитър Атанасов – 1822, Охрид – 1890, Битоля. Един от създателите на българската община в Битоля (1869) и неин председател. Народен представител на християнското население от Битолско в турския парламент (1877). Участва в избора на Йосиф І за български екзарх (1877).
 11.  Робев, Константин Ангелов -1818, Охрид – 18.І.1900, Битоля. Възрожденски деец и лекар, активен участник в борбата с Цариградската патриаршия за независима българска църква.
 12.  Робев, Никола Атанасов – 1831, Охрид – 17.VІІ.1906, Битоля. Активен участник в борбата за независима българска църква, подпомага изграждането на българската църква и училище в Битоля.
 13.  Станишев, Антон Гешов – 1828, Крушово – 1904, Никопол. Известен резбар, работил с братята си върху иконостаса в църквата на Рилския манастир.
 14.  Станишев, Нако Стоянов – 1810, Кукуш – 1875, Кукуш. Приятел на Д. Миладинов, участник в борбите за независима българска църква и новабългарска просвета.
   Националноосвободителното движение е върха на Българското национално възраждане. Огромен брой македонци участват в Първата и Втората българска легия в Белград (1862 и 1867), които в благоприятен момент трябвало да нахлуят в поробеното отечество и да прогонят турците. През 1868г. от Влашко в българските земи навлиза четата на Хаджи Димитър (негов племенник е Кръстьо Асенов, войвода на ВМОРО) и Стефан Караджа, в която от 127 четника от Македония (без Пиринска) са 12:
 1.  Арсений (Арсо) Мартинов – 1843 – 7.VІІ.1868, от Велешко. Участник в Първата българска легия (1862), десетник в четата.
 2.  Антон Стоянов – 1844 – VІІ.1868, от Куманово.
 3.  Божил Димитров – неизв., Куманово. Заловен и затворен в Сен Жан Д` Акр (дн. Ако, Израел), там и умира.
 4.  Георги Кочев – 1847 – VІІ.1868, от Кучово село Скопско.
 5.  Георги Кръстев – неизв. – VІІ.1868, от Куманово.
 6.  Манол Наков – неизв. – VІІ.1868, от с. Горни Тодорак, Кукушко, участвал и в Първата българска легия.
 7.  Нено Спиров – 1849 – VІІ.1868, от Воден.
 8.  Никола Иванов – 1846 – VІІ.1868, от Прилеп.
 9.  Сотир, Пейов (Пеев) – 1843 – VІІ.1868, от Велес, участвал във Втората българска легия.
 10.  Спиро Георгиев Джеров – 1836 – VІІ.1868, от Битоля, десетник, участвал във Втората българска легия.
 11.  Филип Димитров – 1845 – VІІ.1868, Куманово.
 12.  Христо Николов Македонски – 30.VІ.1835 – 5.VІІ.1916, от с. Горни Тодорак, Кукушко. Участва в Първата и Втората българска легия, хайдут в Стара планина (1864/65). След разгрома на четата успява да се спаси, участва в подготовката на Старозагорското  въстание (1875).
   През пролетта на 1876г. в България навлиза още една голяма чета – тази на Хр. Ботев. Тя има обща численост около 200 души, като от Вардарска и Егейска Македония са:
 1.  Перо (Петър) Спасов Симеонов – 1848, Велес – 1876, в бой с турците. Втори войвода след Ботев.
 2.  Антон Куков – неизв., Охрид – 1876.
 3.  Атанас Николов Свещаров – 23.ІІ.1847, с. Горно Броди, Серско – 12.ІІІ.1930, Асеновград.
 4.  Вълчо Добрев Андов – неизв.Велес- 1876, десетник.
 5.  Димитър Кючуков  (Малкия) – от Крива Паланка, участва по-късно и в Кресненско-Разложко въстание (1878/79).
 6.  Петър Джорджев – 1840, Битоля.
 7.  Сава Букорещлиев – от с. Плевня, Драмско.
 8.  Тодор Христов (Княза) – около 1850, Битоля – 1876.
 9.  Христо Иванов – от с. Калкан дере, Тетовско. След Освобождението е адвокат в Пловдив.
  През 1877г. Русия обявява война на Турция. В състава на руската войска действа Българското опълчение, в което като доброволци се записват стотици македонци. Те участват в най-тежките и епични  боеве – тези при Стара Загора и Шипка. На практика е невъзможно дори само имената им да дадем тук, тъй като става въпрос за огромен брой хора. Съдбата на оцелелите след войната опълченци от Македония е почти една и съща – те остават в България, където заемат различни административни, военни и полицейски постове, или се захващат със занаяти, търговия и земеделие. По-долу са дадени някои македонци, които значително са подпомогнали руското настъпление и победа.
 1.  Антонов, Георги (Г. А. Сюраджиев) – неизв. Кочани – след 1878г. Пандурин в светогорските манастири, през 1876 г. заедно с 33 другари от родния му край отива в Одеса, като след започването на Руско-турската война 1877-1878 г. идва в българските земи и като води чета в Етрополския балкан, в тила на турските войски, подпомага руското настъпление.
 2.  Буфски, Константин (К. Трифонов, поп Константин) – неизв., с. Буф, Леринско – след 1880. В началото на 1862 организира въстание в Битоля, арестуван и осъден на 15г. строг тъмничен затвор. През Руско-турската война 1877/78г., води чета в дн. Югозападна България, участва в Кресненско-Разложко въстание 1878/79г.
 3.  Везников, Константин Иванов – 1848, Крушово – 1878, връх Щипка. По професия е лекар. През 1877г. се записва в Българското опълчение и е лекар на трета опълченска дружина, участва в боевете на Шипка (9 – 11. VІІІ.1877), където и загива.
 4.  Везников, Стоян – неизв., Крушево – неизв. През Руско-турската война е главен помошник на М. А. Хитрово при формирането на български чети.
 5.  Ильо Марков (Ильо войвода, Ильо Малашевски) – 1805, с. Берово, Малашевско – 17.ІV.1898, Кюстендил. Харамия, 20 години пандурин на Рилския манастир. След 1848 г. води чета в Малашевско, Пирин и Рила. През 1862 г. постъпва в Първата българска легия в Белград, през Сръбско-турската война 1876 г. е начело на голям български доброволчески отряд. През Руско-турската война 1877/78 г. води чета в Ловешко – в турския тил. Участва в Кресненско-Разложкото  въстание 1878/79, а през Сръбско-българската война 1885 г. действа с голяма чета, съставена от македонци, в сръбския тил. След появата на четите на ВМОРО, престарелият вече Ильо войвода дава ценни съвети, а много от четниците на път от България  за  Македония, преминавали през дома му за да получат неговата благословия.
 6.  Мишайков, Петър – неизв. Битоля – неизв., Варна. Участник в националноосвободителното движение, през 1867 г. участва във Втората българска легия. Председател на българския революционен комитет в Турно Мъгуреле, участва в общото събрание на БРЦК, помага при подготовката на Априлското въстание 1876г.и Ботевата чета 1876г.
 7.  Попгеоргиев, Димитър (Д. Беровски) - 1841, с. Берово, Пехчевско – ХІІ.1907, Кюстендил. Участник в националноосвободителното движение. Участва в Първата българска легия (1862), секретар на българската община в с. Берово, организира Разловското въстание 1.V.1876г. След Освобождението се установява в Кюстендил и заема високи административни постове. Един от ръководителите на Кресненско-Разложко въстание (1878/79), на което е началник щаб. През Сръбско-българската война (1885) организира македонски доброволчески чети в помощ на българската войска.
 8.  Попгеоргиев, Костадин – неизв., Берово – неизв. Брат на горния, активен участник в българските църковнонационални борби. Действа с чета в турския тил по време на Руско-турската война. Един от ръководителите на Кресненско-Разложкото въстание.
 9.  Трайкович, Димитър (Д. Т. Чернев) – 1817, Велес –1880, София. Участник в националноосвободителното движение, дарява пари за строителството на български училища, член на Софийския революционен комитет, доверено лице на В. Левски. От 14.ІХ.1879 до 30.VІ.1880 е кмет на София, тогава е приет първият цялостен регулационен план на столицата.


[Previous] [Next]
[Back to Index]