Още снимки от книгата на Коста Църнушанов, "Принос към историята на Македонската Младежка Тайна Революционна Организация", Македонски научен институт, София, 1966


Отпразнуването на Илинденското въстание на 2-3 август 1941 г.:


Ilindenskite vodachi v Smilevo
Илинденските водачи в Смилево
1. Кметът на Битоля - Ненчев 2. Георги Попхристов 3. Свещеник Тома Николов 4. Георги Чуранов 5. Ген. Иван Маринов 6. Атанас Лозанчев 7. инж. Христо Станишев
 

Poklonenie pred kyshtata na Dame Gruev
Поклонение на Илинденци пред основите на къщата на Даме Груев в Смилево
 
 
Trimata ilindenski veterani
Тримата Илинденски ветерани
1. Георги Чуранов; 2. Анастас Лозанчев; 3. Лука Джеров - в Смилево
 
  
Празнуване на 100-годишнината на училището "Св. св. Кирил и Методий" в Прилеп през 1943 г.


Uchilishteto Sv. sv. Kiril i Metodij v Prilep
Учулището "Св. св. Кирил и Методий" - в Прилеп 1943 г., когато чествува 100-годишния си юбилей


Официалните лица и гости при чествуване на 100-годишнината на училището.

Отляво надясно: Прилепския кмет инж. Методий Ночев, ветеранът Тодор Попадамов, директорът на в. "Целокупна България" - Никола Коларов, министър Партов, бившия директор на училището д-р Йордан Бомболов, генерал Иван Маринов, областният директор Христо Миладинов и др.
 


Начело на тържествената манифестация - отляво надясно:
1. Пратеникът на министъра на просветата Петър Енев 2. Областният директор Христо Миладинов, зад него областният училищен инспектор Коста Църнушанов 4. Битолският митрополит Филарет 5. Генерал Иван Маринов 6. Кметът на Прилеп инж. Методий Ночев
 


Началото на колоната на ветераните просветни деятели
Отляво надясно: 1. Тодор Порадимов 2. Бившият директор д-р Йордан Бомболов 3. Свещеникът Йордан Ангелов 4. Бившият директор на училището Христо Шалдев 5. Харалампи Перев
 


Челните просветни ветерани на подиума пред новото училище приемат парада на учениците
 


Същият подиум с поглед към настъпващата колона на цялата учаща се младеж
 


Просветните ветерани и официалните лица - отляво надясно:
1. Никола Коларов 2. Данаил Крапчев 3. Христо Миладинов 4. Генерал Ив. Маринов 5. Митрополит Филарет 6. Министър Партов 7. Петър Енев 8. Методий Ночев 9. Коста Църнушанов
Зад тях - прави всички учители и учителки служили в училището
 В Белград през октомври 1936 г.
В навечерието на бягството на Венко Марковски за България.
На Калемегдан. На снимката (отляво надясно): Венко Марковски (Вениамин Миланов Тошев) - от Скопйе - Велес; Сотир Тренчев - от Ресен, адвокатски стажант в Белград; Кирил (Киро) Цаков - студент-юрист, от Кочани.

[Back]