Карнегиева фондация за международен мир

ДОКЛАД НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ
  за разследване причините и провеждането на БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ

СЪДЪРЖАНИЕ

    Предговор от Николас Мърей Бътлър ..................................................................... V
    Членове на Комисията за разследване на Балканите............................................. VI

Увод от барон д'Естурнел дьо Констан........................................................................ 1
    Защо е нужно това разследване ? ............................................................................. 1
    Възраженията.............................................................................................................. 3
    Състав и характер на Комисията ............................................................................. 5
    Докладът.................................................................................................................... 11
    Поуката от двете войни............................................................................................ 15

Глава I. Произходът на двете балкански войни........................................................ 20
 1. Етнографията и националните стремежи на Балканите..................................... 20
 2. Борбата за автономия............................................................................................. 29
 3. Съюзът и договорите ............................................................................................ 35
 4. Конфликтът между съюзниците .......................................................................... 47

Глава II. Войната и мирното население................................................................... 67
 1. Страданията на македонските мюсюлмани
 по време на първата война....................................................................................... 67
 2. Поведението на българите през Втората балканска война ............................... 73
    Клането в Доксат ................................................................................................... 74
    Масовите избивания и опожаряването на Серес...... ......................................... 78
    Събитията при Демир Хисар................................................................................. 87
3. Българският селянин и гръцката армия................................................................ 89
    Окончателното изселване..................................................................................... 100

Глава Ш. Българи, турци и сърби ............................................................................ 103
 1. Одрин..................................................................................................................... 103
    Завладяването на града.......................................................................................... 104
    Българското управление ....................................................................................... 110
    Последните дни на окупацията............................................................................. 113
 2. Тракия..................................................................................................................... 116
 3. Театърът на Сръбско-българската война ............................................................ 127

Глава IV. Войната и народностите........................................................................... 139
 1. Изтребление, емиграция, асимилация................................................................ 139
 2. Сръбска Македония.............................................................................................. 148
 3. Гръцка Македония ............................................................................................... 174

Глава V. Войната и международното право .......................................................... 193

Глава VI. Икономически резултати от войните...................................................... 219

Глава VII. Морални и социални последици от войните и изгледите за
 бъдещето на Македония........................................................................................... 249

ПРИЛОЖЕНИЯ

Глава II
Приложение А. Положението на македонските мюсюлмани през Първата
 балканска война ....................................................................................................... 261

Приложение В. Поведението на българите през Втората балканска
 война.......................................................................................................................... 269

Приложение С. Българският селянин и гръцката армия........................................ 284
    Извадки от писма на гръцки войници................................................................. 291

Приложение D. Сърбите през Втората балканска война....................................... 300

Глава III
Приложение E. Обвинението.................................................................................. 308
    Дописка на руски офицер до лондонския вестник „Дейли
      Телеграф" ............................................................................................................ 308

Приложение F. Отбраната ...................................................................................... 313
    Доклад на майор о.з. Кехлибаров....................................................................... 313
    Докладите на Милетич........................................................................................ 315

Приложение G. Показания...................................................................................... 320
    Писмо на баронеса Барбара Икскул до г-н Максим
     Ковалевски ......................................................................................................... 320
    Показания на турски офицери, пленени при Одрин........................................ 323
    Показания на български официални лица......................................................... 326
        Доклади на делегацията на Арменската патриаршия:
    Бедствието в Малгара ........................................................................................ 329
    Тракия .................................................................................................................. 331
    Одрин................................................................................................................... 335
    Декларация на Българския комитет в Одрин................................................... 336

Приложение Н. Театърът на Сръбско-българската война.................................. 338
    Сръбски документи ........................................................................................... 338
    Медицински доклади........................................................................................ 344
    Разрушаване на градове и села......................................................................... 346
    Български документи......................................................................................... 350

Глава VI.
Приложение I.
    България - статистически данни...................................................................... 359
    Гърция - статистически данни......................................................................... 366
    Черна гора - статистически данни .................................................................. 375
    Сърбия - статистически данни......................................................................... 376

Анализ на доклада................................................................................................. 380

Карти

    Македонски диалекти. Според А. Белич от гледна точка на Сърбия............. 28
    Граници на балканските държави съгласно Сан-Стефанския договор.
      Цариградска конференция 1876-1877 г............................................................ 30
    Карти, показващи националните претенции на балканските народи
      преди войната. Според Пол Ден...................................................................... 36
    Оспорвани области според картата към Съюзническия договор.................... 43
    Райони, окупирани от воюващите държави. Краят на април
     1913 г. Според Балканикус................................................................................. 52

Териториални промени на Балканите .................................................................. 66
    1) Лондонска конференция
    2) Букурещки договор

Македония от гледна точна на България. Цветна карта. Според
  Васил Кънчев ....................................................... Приложена в края на книгата

Македония от гледна точка на Сърбия. Цветна карта. Според д-р
  Цвиич..................................................................... Приложена в края на книгата

 Илюстрации
    1. Развалини в Доксат .......................................................................................... 75
    2. Откриване телата на жертвите в Доксат......................................................... 75
    3. Събиране телата на жертвите........................................................................... 76
    4. Тела на убити селяни .........................................................................................77
    5. Хора, които са успели да избягат от клането в Серес .....................................79
    6. Развалини на Серес............................................................................................ 80
    7. Развалини на Серес............................................................................................ 81
    8. Развалини на Серес............................................................................................ 81
    9. Развалини на Серес............................................................................................ 82
    10. Развалини на Серес.......................................................................................... 83
    11. Развалини на Серес.......................................................................................... 83
    12. Популярен гръцки плакат................................................................................. 90
    13. Популярен гръцки плакат................................................................................. 93
    14. Остров на Тунджа - дървета с оголена кора, изядена от пленниците......... 106
    15. Султан Селим джамия - купола от кубето, разкъсано от бризантен снаряд.109
    16. Жертви, хвърлени в Арда и удавени ...............................................................115
    17. Парчета от Евангелието с гръцки букви, намерени в църквата на Османли.118
    18. Телата на петима убити български офицери ..................................................136
    19. Бежанци на лагер извън Солун ........................................................................142
    20. Бежанци на лагер извън Солун ........................................................................142
    21. Бежанци на лагер извън Солун ........................................................................142
    22. Комисията изслушва бежанци на Самоковския площад ................................143
    23. Конвой на Българския Червен кръст ................................................................202
    24. Румънски опустошения край Петрохан ............................................................202
    25. Скъсени гръцки патрони....................................................................................208
    26. В окопите ............................................................................................................221
    27. Убит снайперист ................................................................................................221
    28. Щурмът на Айваз Баба .......................................................................................222
    29. Погребална сцена ...............................................................................................222
    30. Телените мрежи при Одрин ..............................................................................222
    31. Сцена на битката при Куманово........................................................................222
    32. Военно погребение............................................................................................. 223
    33. Бойно поле............................................................................................................224
    34. Забравени в дълбочината на една клисура........................................................225
    35. Оръдие и артилеристи........................................................................................ 226
    36. Развалини на Бойница.........................................................................................229
    37. Развалини на Бойница........................................................................................ 229
    38. Опустошенията на войната .................................................................................232
    39. Опустошенията на войната .................................................................................232
    40. Опустошенията на войната .................................................................................233
    41. Опустошенията на войната .................................................................................233
    42. Бежанци ................................................................................................................237
    43. Бежанци ................................................................................................................237
    44. Бежанци ................................................................................................................238
    45. Бежанци ................................................................................................................238
    46. Бежанци ................................................................................................................239
    47. Бежанци ................................................................................................................239
    48. Бежанци ................................................................................................................240
    49. Бежанци ................................................................................................................240
    50. Факсимиле на писмо, писано от гръцки войник за войната........................... 397
    51. Пликът на писмото ..............................................................................................398

[Next]
[Back to Index]