Село Мечка, Русенски окръг. История на населеното място от древни времена до 1944 година

Ангел П. Ангелов

 

Народно читалище "Отец Паисий" село Мечка, Русенски окръг

 

ПРОТОКОЛ

 

Село Мечка, 31 май 1968 година

 

Дневен ред на заседанието:

 

Обсъждане и приемане историята на село Мечка, Русенски окръг за периода от древни времена до 9 септември 1944 година написана от Ангел Петков Ангелов.

 

На заседанието присъствуваха представители на масовите и политически организации, а именно:

 

ОТ БКП

1. Тодор Лазаров Атанасов — секретар на БКП в селото

2. Илия Иванов Баланов — бригадир по лозарство

З. Ради Тодоров Станчев — член на партийното бюро

4. Тодор Иванов Цанков — председател на обединеното кооп. стопанство

5. Георги Атанасов Димов — главен агроном

6. Тодор Тодоров Хриотов — пълномощник на И. К. на СНС

7. Борис Илиев Ангелов — началник на ПТ станция

8. Иван Андреев Радев — зам. главен счетоводител на ТКЗС

 

от сътрудници за даване на исторически данни:

9. Марин Иванов Маринов — разказал за преди Освобождението, Освободителната война и балканската война

10. Лазар Неделчев Михов — разказал за строителството на Паметника и Митингът от 1900 година

11. Параскева Бонева Кръстева — разказала за участието на водачът – Бени Кръстев по време на селският бунт в Тръстеник

12. Протоерей Андрей Радев Минчев — показал данни за енорията от стари времена

13. Велико Бенев Кръстев — разказал за основаването на партийната организация

14. Тони Илиев Тонев — разказал за Мантовата гробница от 1900 г., изборните борби и участието на комунисти и земеделци в тях

15. Йордан Великов Йорданов — партиен член от старо време

16. Петко Маринов Дудев за връзките на партийните членове с нелегални комунисти

17. Лазар Михов Лазаров — съветник по описанието на местностите и пътищата от старо време

 

от други представители на Отечествен фронт, Читалището и ДКМС:

18. Ангел Петков Ангелов — автор на историята

19. Иван Йорданов Драгнев — главен сътрудник и фоторепортер

20. Гатьо Иванов Цанков — фоторепортер

 

 

2

 

21. Георги Георгиев Сяров — основател на кооперацията и читалището

22. Тодор Тодоров Георгиев — основател на ЗМС и стар член на БЗНС

23. Милан Илиев Миланов — председател на БЗНС и общински съветник

24. Цветан Тодоров Донев — общински съветник и член на БЗНС

25. Фильо Лазаров Филев — председател на читалището

26. Недка Атанасова Цанева — секретар на читалището

27. Димитър Димитров Дончев — член на О. Ф.

28. Атанас Илиев Миланов — председател на О.Ф.

29. Иван Илиев Баланов — секретар на ДКМС

30. Велико Димитров Тодоров — член на ДКМС

31. Атанас Симеонов Ангелов — член на ДКМС

 

 

Председателят на заседанието Иван Йорданов Драгнев даде думата на автора, който съобщи, че всички присъствуващи са прочели предварително написаното по историята на селото и предостави на присъствуващите за даване на бележки и предложения:

 

Изказаха се другарите Ради Тодоров Станчев, Тодор Лазаров Атанасов, Тодор Иванов Цанков, Иван Йорданов Драгнев и др. , на които се обобщиха следните бележки и предложения:

 

1. Археологическите останки от древността са напълно разрушени и някои заличени от земята с които още по убедително ще се подкрепи най-старата история на селото.

 

2. Не са изяснени родовете-кореняци на това село и тези дошли от по-ново време кой от къде е и какво го е привлякло да се засели тук?

 

3. Етнографските данни като: традиции, обичаи, обреди, ритуали, облекло, поминък, местни предания и легенди, суеверия, местни народни песни и игри и др. са съвсем оскъдно дадени, и то само някои от тях. В това отношение има най-много да се пише.

 

4. Има някои факти, които си противоречат от гледище на разказвачи и документи около "Номонето" /Митингата/ от 1900 г. , където се споменават за едно и също нещо два пъти.

 

5. Прогресивното, работническо и селско движение в селото и ръководната роля на БКП и БЗНС са непълно описани и изяснени.

 

6. Историята трябва да бъде подкрепена от музейна сбирка, за която читалищното ръководство на първо време да учреди и обогатява.

 

7. Да се продължи работата с попълване и преработване на историята, а също така да се настъпи в написването на новия период след 1944 г.

 

8. Да се иска възтановяването на "тракийския конник" и преобразяването на Паметника в красив исторически и туристически обект.

 

За осъществяването на всички предложения да се включи по-голям актив на работа. След изказванията, присъствуващите, единодушно избраха Историята на село Мечка като се прикрепи настоящият протокол.

 

[Previous]

[Back to Index]