.

Село Мечка, Русенски окръг

История на населеното място от древни времена до 1944 година

 .

Ангел Петков Ангелов  (Народно читалище "Отец Паисий", с. Мечка, 1968 (?))

 

Вместо предговор

Корица..

 

 

1. Исторически данни за най-старата история на двете населени места

 

2. Исторически данни за село Мечка през периода на турското робство

   Списък на местностите около село Мечка и мах. Стълпище  — Освободителната война 1877-1878 г.   Паметници на загиналите освободители   Мъжка носия. Женска и моминска носия   Tрадиции   Песен за Освобождението

 

3. Исторически данни на селището след освобождението от турско робство

 

4. Състояние на дребното земеделско стопанство след Освобождението до Балканската война

 

5. Тръстенишките събития и участието на населението от село Мечка и околните села

   Революционна песен  — Митингът  (Татяна Живкова)

 

6. Участници в Балканската война  — Участници в Първата световна война

 

7. Образуването на БЗНС и участието му в управлението на селото

   Начало на кооперативното движение в село Мечка

 

8. Работническо и антифашистко движения след войните до 9.IX.1944 година

 

 

ПРОТОКОЛ:

   Обсъждане и приемане историята на село Мечка, Русенски окръг написана от Ангел Петков Ангелов (31 май 1968 година)

 

[Back to Main Page]


   Любезно предоставено от Калоян