Обезбългаряването на Западна Тракия 19191924

Анастасъ Разбойниковъ

 

Обезбългаряването на Западна Тракия 19191924

Анастасъ Сп. Разбойниковъ

 

БИБЛИОТЕКА „ТРАКИЯ” № 12

ИЗДАВА ТРАКИЙСКИЯТЪ НАУЧЕНЪ ИНСТИТУТЪ

София, 1940

 

Второ фототипно издание

Библиотека „Вечни книги на България”

Под редакцията на Цонко Лалев

Издателство „Сибия”

София, ул. „Ракитин” 2

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Западна Тракия и договорното ѝ положение . . . . . . . . . . . 5

Народностно положение на Западна Тракия . . . . . . . . . . . 20

Насилия надъ българитѣ и изгонването имъ . . . . . . . . . . . 31

Анкета за страданията и изгонването на българитѣ отъ Западна Тракия . . . . . . . . . . . 44

Дедеагачка околия. с. Домузъ-дере . . . . . . . . . . . 44

Село Дервентъ . . . . . . . . . . . 52

Село Дуганъ-хисаръ . . . . . . . . . . . 58

Село Ени-кьой . . . . . . . . . . . 66

Село Чобанъ-кьой . . . . . . . . . . . 67

Суфлийска околия. с. Кутруджа . . . . . . . . . . . 70

Гюмурджинска околия . . . . . . . . . . . 73

Село Калайджи-дере . . . . . . . . . . . 73

Село Шапчи-хане . . . . . . . . . . . 76

Село Кайби-кьой . . . . . . . . . . . 80

Село Кушланлий . . . . . . . . . . . 81

Село Каракурджалий . . . . . . . . . . . 85

Село Чадърлий . . . . . . . . . . . 86

Село Кърсарджа . . . . . . . . . . . 88

Село Сачанлий . . . . . . . . . . . 90

Петко Поповъ отъ Гюмурджина . . . . . . . . . . . 94

Никола Панайотовъ отъ Гюмурджина . . . . . . . . . . . 104

 

[Back]