Обезбългаряването на Западна Тракия 19191924

Анастасъ Разбойниковъ

 

Галерия

 

 

Карта на границите около Одрин при разните договори

Карта на границитѣ около Одринъ при разнитѣ договори. Съгласно договора ни съ Турция въ 1915 год., ние имахме Карагачъ, гара на Одринъ, следов., и ж. пѫтната линия Свиленградъ—Дедеагачъ. При II-та Лозанска конференция Карагачъ, Чорекъ-кьой и пр. се дадоха на Турция.

 

 

Свиленградъ. Жилища на бѣжанци отъ с. с. Черменъ и Караагачъ въ центъра на Свиленградъ

Свиленградъ. Жилища на бѣжанци отъ с. с. Черменъ и Караагачъ въ центъра на Свиленградъ. Фотография отъ 1924 год. Центърътъ на града, обширно праздно мѣсто, тогава бѣ заето отъ такива колиби.

 

 

Бѣжанецъ въ своебразна носия, фотографиранъ при пристигането му

Бѣжанецъ въ своебразна носия, фотографиранъ при пристигането му

 

 

Домуздеренци — бѣжанци фотографирани на гара Свиленградъ презъ юлий 1924 год.

Домуздеренци — бѣжанци фотографирани на гара Свиленградъ презъ юлий 1924 год.

 

 

Бѣжанци отъ Дедеагачко пристигнали на гара Свиленградъ презъ м. августъ 1924 год.

Бѣжанци отъ Дедеагачко пристигнали на гара Свиленградъ презъ м. августъ 1924 год.

 

 

Бѣжанци отъ Зап. Тракия преминали границата и фотографирани (августъ 1924 г.). Кой каквото намѣрилъ — турналъ на главата си.

Бѣжанци отъ Зап. Тракия преминали границата и фотографирани (августъ 1924 г.). Кой каквото намѣрилъ — турналъ на главата си.

 

 

Стоянъ Касабовъ отъ с. Демузъ-дере. Окуцѣлъ е отъ побоя.

Стоянъ Касабовъ отъ с. Демузъ-дере. Окуцѣлъ е отъ побоя.

 

 

Село Кутруджа. Пристигнали 6 бѣжански семейства съ волски коли на гара Свиленградъ.

Село Кутруджа. Пристигнали 6 бѣжански семейства съ волски коли на гара Свиленградъ.

 

 

Село Кутруджа. Въ срѣдата — Димитъръ Димовъ, — въ лѣво — вдовицата Мария Македова, въ дѣсно — вдовицата Фина Чанкова фотографирани на гара Свиленградъ

Село Кутруджа. Въ срѣдата — Димитъръ Димовъ, — въ лѣво — вдовицата Мария Македова, въ дѣсно — вдовицата Фина Чанкова фотографирани на гара Свиленградъ

 

 

Калайджидеренци—бѣжанци разположени край Свиленградскага гара презъ м. юлий 1924 год.

Калайджидеренци—бѣжанци разположени край Свиленградскага гара презъ м. юлий 1924 год.

 

 

Дека Николова Карабекирова отъ с Калайджи-дере, вдовица съ 5 деца. Мѫжъ ѝ билъ убитъ предъ кѫщата имъ. Фотографирана е презъ м. юлий 1924 г. на гара Свиленградъ

Дека Николова Карабекирова отъ с Калайджи-дере, вдовица съ 5 деца. Мѫжъ ѝ билъ убитъ предъ кѫщата имъ. Фотографирана е презъ м. юлий 1924 г. на гара Свиленградъ

 

 

Жени-майки и деца бѣжанци отъ Гюмурджинско, фотографирани предъ вагонитѣ на гара Свиленградъ.

Жени-майки и деца бѣжанци отъ Гюмурджинско, фотографирани предъ вагонитѣ на гара Свиленградъ.

 

 

Друга група бѣжанци оть Гюмюрджинско — бащи, майки и деца — фотографирани край гара Свиленградъ

Друга група бѣжанци оть Гюмюрджинско — бащи, майки и деца — фотографирани край гара Свиленградъ

 

 

Стойчо Николовъ Карамановъ, когото разпитахме на гара Свиленградъ

Стойчо Николовъ Карамановъ, когото разпитахме на гара Свиленградъ

 

 

Ангелъ Димовъ Вановъ отъ село Калайджи-дере

Ангелъ Димовъ Вановъ отъ село Калайджи-дере

 

 

Бѣжански семейства край желѣзопѫтната линна на Свиленградъ, които прекарватъ на открито.

Бѣжански семейства край желѣзопѫтната линна на Свиленградъ, които прекарватъ на открито.

 

 

Бѣжанци отъ Западна Тракия току що преминали границата (юлий 1924 г.) И въ тая група липсватъ старци. Старцитѣ сѫ били покосени на заточение.

Бѣжанци отъ Западна Тракия току що преминали границата (юлий 1924 г.) И въ тая група липсватъ старци. Старцитѣ сѫ били покосени на заточение.

 

 

Петко Поповъ

Петко Поповъ

 

 

Никола Панайтовъ

Никола Панайтовъ

 

 

 

Презъ свободното българско време, макаръ и при война, българитѣ се веселятъ съ грамофони и гр. Снимката е отъ село (гара) Демиръ-беглий, 1916 год.

Презъ свободното българско време, макаръ и при война, българитѣ се веселятъ съ грамофони и гр. Снимката е отъ село (гара) Демиръ-беглий, 1916 год.

 

[Back]