Медното гумно

Иван Венедиков

 

Иван Йорданов Венедиков

 

Старши научният сътрудник Иван [Йорданов] Венедиков (10.01.1916 г.) е завършил Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Започва научната си кариера в музея в Скопие през 1941 г. През 1945 г. се завръща в София и постъпва на работа в отдел „Античен” на Археологическия музей. През 1949 г. става научен сътрудник в БАН, през 1958 г. се хабилитира за старши научен сътрудник II-ра степен, а през 1980 г. старши научен сътрудник I-ва степен.

 

Иван Венедиков е публикувал повече от 200 научни труда по антична и средновековна археология, езикознание и история, като много от тях са преведени на различни езици. „Тракийската юзда”, „Тракийската колесница”, „Тракийското изкуство” (на унгарски, английски, италиански, полски, чешки, немски), „Вълчедръмското съкровище” (на английски) са книги, които отреждат на автора видно място в нашата историческа наука. И все пак върхово постижение в неговите научни търсения представляват книгите „Медното гумно”, „Златният стожер” и „Раждането на боговете”. С тези си работи Иван Венедиков поставя основите на историята на българския фолклор.

 

Неуморен изследвач, Иван Венедиков дори на 78 години написва превъзходната книга „Прабългарите и християнството”, която доказва още веднъж непреходността на неговото творчество, както и значимостта на автора за българската наука и култура.

 

[Back]