Български "Предренесанс" - Митове и Реалност

Илия Талев  (Издателство "Ибис", София, 2005)
 

СЪДЪРЖАНИЕ
Когато големият брат кихне 5
Два въпроса със седемдесетгодишна давност 9
Лондонското евангелие на цар Иван Александър от 1356 г. 24
Византийското евангелие от XI век, Paris grec 74 31

Винетките на заглавните страници на двете евангелия 39
Портрети, портрети и не чак дотам "портрети" 47

Разликите в двете евангелия 63

Още за двамата опоненти и техните становища 113
Къде греши Сирарпи Дер Нерсесян 118
Къде греши Богдан Филов 125
Други погрешни становища за мястото на преписа на Лондонското евангелие 129
Рекламации не се приемат! 132
Къде е било създадено българското четвероевангелие от 1356 година 135

Създателите на българското царско четвероевангелие 137
За школотворчеството и Търновската миниатюрна школа 150
Списък на миниатюрите в това изследване 164
По-важни използвани трудове 168