ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

№21

Протокол от заседание на македоно-одринските братства за организиране на митинг с демонстрация или само демонстрация.

№ 13

София, 5 септември 1903 г. Петък

Присъствуват: подпредседател Л. Лазаров, секретари Е. Спространов и Г. Разлогов, членове: А. Станишев, Ив. Божинов, К. Стоянов, Н. Полински, Здравев, Дзеков, Цонев, Г. Караджов, И. Георгиев, Ап. Димитров, Хр. Димитров, д-р Нейчев, Т. Дорески и Д. Анев.

1. Председателствующият Л. Лазаров докладва, че деятелността на комисиите по събиране [на] пари е твърде слаба. Говори се и се реши през празниците (7, 8, 9 септ[ември]) да се употреби още едно усилие от страна на комисиите и после да се реши окончателно, как да се постъпи с ония, които не желаят да помогнат доброволно.

2. Председателствующият подигна въпрос, дали не е време да се направи един митинг с демонстрации пред [вид] на твърде лошото положение на нашите сънародници оттатък Рила и Родопите. Говори се надълго. Всички почти се произнесоха против митинг, каквито са били досегашните, а са за демонстрации. Понеже въпросът се видя за доста сериозен, реши се да се продължат разискванията същия ден в 2 часа след обед, като се повика да присъствува на заседанието и представителят на вътрешната организация д-р Хр. Татарчев.

НА-БАН, ф. 36 к., оп. 1, а.е. 1025, л, 16. Оригинал. Ръкопис.

[Previous] [Next]
[Back to Index]