ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

№ 17

Протокол от заседание на македоно-одринските братства за предстоящата дейност на Задграничното представителство на ВМОРО и партийната комисия по събирането на средства н въздействие върху обществеността в страната и чужбина.

№ 12

София, 24 август 1903 г. Неделя, 2 ч[аса] след обед

Присъствуват Протогеров, Л. Лазаров и Е. Спространов. Протогеров съобщава, че говорил с д-р Хр. Татарчев за снощните решения на представителите на емиграцията и се съгласили така:

1. Представителите на вътр[ешната] организация щели да дадат меморандум на силите чрез тукашните дипломатически агенти.

2. Щели да пратят апел до разни дружества и благодетели в странство.

3. До пловдивския катол[ически] епископ Менини писмо за ходатайство пред папата.

5. По въпроса за народен заем: да се не игнорира още партийната комисия. Ив. Георгов ще се срещне с Агура и ще говори, защото партийната комисия писала вече до някои дружества, Прошеску, на 80 граждани. Поради това ще се уреди тоя въпрос с тая комисия.

6. Из провинцията щели да тръгнат пратеници от същата комисия.

7. Въпросът за комисии или писма до евр[ейската] и арм[енската] община и до еснафските дружества се туря в зависимост от решенията пак на същата комисия.

8. Следователно, и апелът ще направят те.

НА-БАН, ф. Збк, оп. 1, а.е. 1025, л. 15. Оригинал. Ръкопис. 294

[Previous] [Next]
[Back to Index]