Из преговора към първото издание на книгата от 1934г.

"Je suis d'une race gui n'a jamais admis l'injustice et l'oppression pour les autres."

Henri Pozzi

(из писмото на г-н Пози до "Млада България, с което разреши превода)

Библиотека "Млада България" изказва на г-н Анри Пози най-гореща признателност за готовността, с която се отзова на молбата ни да разреши превода на "La guerre revient...", които излиза като №2 на същата билиотека.

Изказваме благодарността си и за специалният апел към българският народ, който г-н Пози има любезността да приготви за настоящият превод.

Същата библиотека, в желанието си да държи българското общество в течение на политико-икономическите проблеми, тъй като те се разглеждат в чужбина ще дава в бъдеще преводи на всички ценни трудове, които пряко, или косвено засягат нацията ни.

•••

Ние схващаме развитието на националната история само като резултат на сбор от предпоставки, една от които е било и ще бъде съдбата на заробените ни братя.

И когато в настоящето с бързина се подготвят събитията на близкото ни бъдеще, което пък може да бъде решаващо за по-далечната политическа неизвестност; когато увлечението, с което се протяга братска ръка на държавата, която брои най-голяма част от народностните ни малцинства, застрашава да изгуби основата на чистия реализъм - въпросът за националните ни малцинства все повече се измества към фокуса.

Навременно е да се използват всички проводници за истинското изясняване на малцинствения ни въпрос, да се оформи в съзнанието на всеки българин правилно и практично отношение към външнополитическите ни проблеми и да се измести болният политически сантиментализъм, който е причинявал най-големите ни национални нещастия.

Г-н Анри Пози направи на Балканите и Централна Европа широка анкета, резултатите от която наскоро ни поднесе с труда си "Войната се връща..."(La guerre revient...). Една част от тази книга, която засяга анкетата в Македония и България ние поднасяме в превод на българския читател.

Г-н Анри Пози е френски журналист с несъмнена величина и влияние, който от дълги години ратува за югославската кауза. Той "обича Сърбия и и го е доказал достатъчно в течение на 20 години". Затова никой не може да окачестви анкетата му като пристрастна защита на българската кауза.

Г-н Пози е имал възможността да проникне там, където стоновете на всичко, що носи българския дух, не стихват; където е поругана паметта и се кощунства с костите на загиналите за човешките права на брата-роб; където с невъобразими изтезания не можаха да убият националното му съзнание...

...Това ни разказа г-н Пози.

"Млада България"

(Из предговора към първото издание от 1934г.)

 

[Previous] [Next]
[Back to Index]