Революционната борба в Битолския окръг
Спомени на Георги Попхристов
 
Сменени имена на села
 

Сменени са имената на общо 804 български села и градове в Егейска Македония. Славянските и турските топоними се заместват с гръцки. Преименуването им започва веднага след установяването на гръцка власт в току-що анексираната по силата на Букурещкия договор през 1913 г. Егейска Македония.
 
Церово, Леринско: Клиди
Баница, Леринско: Веви
Баница, Серско: Карие
Горничево, Леринско: Кели
Забърдени, Костурско: Мелантион
Забърдени, Леринско: Лофи
Борешница, Кукушко: Палестра
Ресен, Серско: Ситариа
Пътеле, Леринско: Пантокерасиа
Попължени, Леринско: Папаянис
Върбени, Леринско: Итиа
Неокази, Леринско: Неохораки
Крушоради, Леринско: Ахлади
Сетина, Леринско: Скопос

Колкото до селата Секулово, Асаново село, Сович, Попадия, Борешница, то те днес може би нямат не само гръцки, но изобщо никакви имена. Вероятно са били изгорени и заличени завинаги.

[Previous]
[Back to Index]