Животът на източнотракийските българи в техните песни и разкази

Панайот Маджаров

 

ДАННИ ЗА ОСВЕДОМИТЕЛИТЕ

 

 

А. К. — Анастас п. Койчев от с. Евренозово, Бургаско, род. 1866 г. в с. Чеглаик, Лозенградско, поч. 1942 г., обр. 2 кл.

 

Б. М. — Бърза Цвяткова Маджарова, от с. Звездец, Бургаско, род. 1903 г., поч. 1983 г., обр. 1 кл.

 

В. М. — Васил Иванов Мутафчиев от Малко Търново, род. 1926 г., обр. средно

 

Г. В. — Георги Вълчев Джиметров от с. Звездец, род. 1879 г., поч. 1980 г., обр. 2 кл.

 

Д. В. — Донка Василева Кирязова от Бургас, род. 1920 г. в с. Евренозово, Бургаско, обр. 4 кл.

 

Д. К. — Дина Томова Кибарова от с. Граматиково, Бургаско, род. 1896 г., поч. 1981 г., обр. 4 кл.

 

Д. М. — Деспина Стоянова Маджарова от с. Евренозово, род. 1868 г. в с. Дерекьово, Лозенградско, поч. 1942 г., без образование.

 

Д. Г. — Димитър Галибаров от с. Евренозово, Бургаско, род. 1875 г. в с. Каракоч, Лозенградско, поч. 1965 г., обр. 2 кл.

 

Ж. М. —Желязко Костадинов Маджаров от с. Звездец, Бургаско, род. 1889 г. в с. Дерекьово, Лозенградско, поч. 1952 г., обр. 5 кл.

 

Ж. К. — Желка Кокошкова от Малко Търново, род. 1870 г., поч. 1950 г., обр. 1 кл.

 

З. К. — Злата Вълчева Катеркова от с. Звездец, род. 1906 г., поч. 1993 г., обр. 4 кл.

 

З. П. — Злата Петкова Гимиджиева от с. Звездец, род 1870 г. в Паспалово, Лозенградско, поч. 1948 г., без образование.

 

И. К. — Иван Калудов Долайчиев от Бургас, род. 1919 г., род. в с. Евренозово, обр. 7 кл.

 

И. М. — Ирина Михалева Куртова от с. Звездец, род. 1911 г. в село Калово, поч. 1995 г., обр. 4 кл.

 

Й. М. — Йовко Стоянов Маджаров от с. Звездец, род 1895 г. в с. Дерекьово, Лозенградско, поч. 1989 г., обр. 4 кл.

 

К. М. — Кера Панайотова Маджарова от София, род. 1896 г. в с. Бръшлян, Бургаско, поч. 1990 г., обр. 4 кл.

 

К. Б. — Кера Димитрова Бояджиева от с. Граматиково, род. 1895 г. поч. 1968 г., обр. 4 кл.

 

К. С. — Кера Стоянова Бахчеванова от с. Звездец, род. 1920 г., обр. 5 кл.

 

К. Д. — Керана Христова Джиметрова от с. Звездец, род. 1883 г. поч. 1962 г. без образование.

 

К. Ж. — Костадин Желязков Маджаров от Бургас, род. 1920 г. в с. Евренозово, поч. 2000 г., обр. 8 кл.

 

К. К. — Къдра Желязкова Куртова от с. Звездец, род. 1911 г. с. Калово, обр. 4 кл.

 

Л. К. — Лаша Куртова от с. Бръшлян, род. 1855 г., поч. 1930 г., без образование.

 

Л. И. — Любина Иванова Ковачева от Бургас, род. 1894 г. в Лозенград , поч. 1980 г., обр. 4 кл.

 

М. И. — Мара Иванова Карчева от с. Звездец, род. 1915 г., поч. 1995 г., обр. 4 кл.

 

295

 

 

М. Т. — Мара Костадинова Тотева от с. Евренозово, род. 1895 г. в с. Дерекьово, Лозенградско, поч. 1987 г., обр. 4 кл.

 

М. К. — Марина Койчова Клъвкова от с. Бръшлян, род. 1856 г., поч. 1927 г., без образование.

 

М. Я. — Мария Петрова Янакиева (Джевелекова) от с. Звездец, род. 1898 г., поч. 1965 г., обр. 4 кл.

 

М. Д. — Мария Димова Куртова от София, род. 1896 г. в с. Звездец, поч. 1980 г., обр. 4 кл.

 

М. Ч. — Марула Иванова Челебиева от с. Звездец, род. 1907 г., поч. 1996 г., обр. 4 кл.

 

М. С. — Мата Янева Стойчева от с. Звездец, род. 1906 г. в с. Камилите, Лозенградско, поч. 1985 г., обр. 4 кл.

 

Н. Ц — Недялко Георгиев Цифондаров от с. Крушевец, род. 1882 г. в с. Бяла вода, поч. 1987 г., обр. 4 кл.

 

П. Г. — Пагона Янева Георгиева от с. Звездец, род. 1880 г., поч. 1957 г., без образование.

 

П. Н. — Пагона Тодорова Нанкина от с. Крушевец, род. 1886 г., поч. 1976 г., без образование.

 

П. К. — Панайот Митрев Клъвков от с. Бръшлян, род. 1856 г., поч. 1927 г., без образование

 

П. С. — Пройко Стойчев Пеев от Бургас род.1901 г. в с. Бъшлян поч.1991 г., обр. 4 кл.

 

П. А. — Плума Димитрова Абаджиева от с. Кости, род. 1894 г. в с. Цикнихор, Лозенградско, поч. 1986 г., обр. 2 кл.

 

Р. К. — Радка Георгиева Карчева от с. Звездец, род. 1906 г., поч. 1992 г., обр. 4 кл.

 

Р. Т. — Рада Петкова Тодорова от Бургас, род. 1912 г. в с. Бръшлян, поч. 1992 г., обр. 4 кл.

 

С. К. — Стана Панайотова Куртова от с. Бръшлян, род. 1879 г., поч. 1936 г., без образование.

 

С. П. — Станка Петкова Пеева от с. Звездец, род. 1907 г., обр. 4 кл.

 

С. К. — Станко Георгиев Куршумов от с. Звездец, род. 1901 г., поч. 1997 г., обр. 4 кл.

 

С. С. — Стоян Иванов Свинаров от с. Звездец, род. 1865 г. в с. Едига, Визинско, поч. 1948 г., без образование.

 

С. К. — Стоян Николов Керемидчиев от с. Звездец, род. 1926 г., поч. 1994 г., обр. 8кл.

 

Т. К. — Тодор Стоянов Кукуринков от с. Звездец, род. 1896 г. в с. Мегалово, Лозенградско, поч. 1980 г., обр. 4 кл.

 

Т. Б. — Тодора Димитрова Балева от с. Бръшлян, род. 1914 г., поч. 1998 г., обр. 4 кл.

 

Т. С. — Тодора Иванова Сурчева от с. Звездец, род. 1874 г., поч. 1956 г., без образование.

 

Т. П. — Тонка Георгиева Петкова от с. Крушевец, Бургаско, род. 1915 г., обр. 4 кл.

 

Я. Ч. — Янчо Тодоров Челебиев от с. Звездец, род. 1905 г., поч. 1996 г., обр. 4 кл.

 

К. В. — Керана Василева Мръчкова от с. Бръшлян, род. 1894 г., поч. 1971 г., обр. 4 кл.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]