Животът на източнотракийските българи в техните песни и разкази

Панайот Маджаров

 

 

Галерия

 

 

Носии от с. Звездец от първата половина на XX в.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Осведомители

 

Тодора Димитрова Балева Тодора Иванова Сурчева
Т. Б. — Тодора Димитрова Балева от с. Бръшлян, род. 1914 г., поч. 1998 г., обр. 4 кл. Т. С. — Тодора Иванова Сурчева от с. Звездец, род. 1874 г., поч. 1956 г., без образование. П. В.
     
Мария Димова Куртова Марула Иванова Челебиева Кера Стоянова Бахчеванова
М. Д. — Мария Димова Куртова от София, род. 1896 г. в с. Звездец, поч. 1980 г., обр. 4 кл. М. Ч. — Марула Иванова Челебиева от с. Звездец, род. 1907 г., поч. 1996 г., обр. 4 кл. К. С. — Кера Стоянова Бахчеванова от с. Звездец, род. 1920 г., обр. 5 кл.
     
Васил Иванов Мутафчиев Пагона Тодорова Нанкина Недялко Георгиев Цифондаров
В. М. — Васил Иванов Мутафчиев от Малко Търново, род. 1926 г., обр. средно П. Н. — Пагона Тодорова Нанкина от с. Крушевец, род. 1886 г., поч. 1976 г., без образование. Н. Ц — Недялко Георгиев Цифондаров от с. Крушевец, род. 1882 г. в с. Бяла вода, поч. 1987 г., обр. 4 кл.
     
Кера Димитрова Бояджиева
Е. К. К. Б. — Кера Димитрова Бояджиева от с. Граматиково, род. 1895 г. поч. 1968 г., обр. 4 кл. В. К.

 

 

 

Тонка Георгиева Петкова Керана Христова Джиметрова
Т. П. — Тонка Георгиева Петкова от с. Крушевец, Бургаско, род. 1915 г., обр. 4 кл. Р. В. К. Д. — Керана Христова Джиметрова от с. Звездец, род. 1883 г. поч. 1962 г. без образование.
     
Злата Вълчева Катеркова Плума Димитрова Абаджиева
С. К. З. К. — Злата Вълчева Катеркова от с. Звездец, род. 1906 г., поч. 1993 г., обр. 4 кл. П. А. — Плума Димитрова Абаджиева от с. Кости, род. 1894 г. в с. Цикнихор, Лозенградско, поч. 1986 г., обр. 2 кл.
     
Пройко Стойчев Пеев Къдра Желязкова Куртова Керана Василева Мръчкова
П. С. — Пройко Стойчев Пеев от Бургас, 

род. 1901 г. в с. Бъшлян поч.1991 г., обр. 4 кл.

К. К. — Къдра Желязкова Куртова от с. Звездец, род. 1911 г. с. Калово, обр. 4 кл. К. В. — Керана Василева Мръчкова от с. Бръшлян, род. 1894 г., поч. 1971 г., обр. 4 кл.
     
Костадин Желязков Маджаров Мара Иванова Карчева Дина Томова Кибарова
К. Ж. — Костадин Желязков Маджаров от Бургас, род. 1920 г. в с. Евренозово, поч. 2000 г., обр. 8 кл. М. И. — Мара Иванова Карчева от с. Звездец, род. 1915 г., поч. 1995 г., обр. 4 кл. Д. К. — Дина Томова Кибарова от с. Граматиково, Бургаско, род. 1896 г., поч. 1981 г., обр. 4 кл.

 

 

 

Радка Георгиева Карчева Бърза Цвяткова Маджарова Станка Петкова Пеева
Р. К. — Радка Георгиева Карчева от с. Звездец, род. 1906 г., поч. 1992 г., обр. 4 кл. Б. М. — Бърза Цвяткова Маджарова, от с. Звездец, Бургаско, род. 1903 г., поч. 1983 г., обр. 1 кл. С. П. — Станка Петкова Пеева от с. Звездец, род. 1907 г., обр. 4 кл.
     
Донка Василева Кирязова
Т. П. Д. В. — Донка Василева Кирязова от Бургас, род. 1920 г. в с. Евренозово, Бургаско, обр. 4 кл. М. Б.
     
Янчо Тодоров Челебиев Панайот Митрев Клъвков Стана Панайотова Куртова
Я. Ч. — Янчо Тодоров Челебиев от с. Звездец, род. 1905 г., поч. 1996 г., обр. 4 кл. П. К. — Панайот Митрев Клъвков от с. Бръшлян, род. 1856 г., поч. 1927 г., без образование С. К. — Стана Панайотова Куртова от с. Бръшлян, род. 1879 г., поч. 1936 г., без образование.
     
Желязко Костадинов Маджаров Кера Панайотова Маджарова
Ж. М. —Желязко Костадинов Маджаров от с. Звездец, Бургаско, род. 1889 г. в с. Дерекьово, Лозенградско, поч. 1952 г., обр. 5 кл. К. М. — Кера Панайотова Маджарова от София, род. 1896 г. в с. Бръшлян, Бургаско, поч. 1990 г., обр. 4 кл. С. Г.

 

 

Мара Костадинова Тотева Пагона Янева Георгиева
М. Т. — Мара Костадинова Тотева от с. Евренозово, род. 1895 г. в с. Дерекьово, Лозенградско, поч. 1987 г., обр. 4 кл. П. Г. — Пагона Янева Георгиева от с. Звездец, род. 1880 г., поч. 1957 г., без образование.

 

 

[Back]