Село Габрово, Ксантийско

д-р Петър Коруев

 

Село Габрово

Ксантийско

 

д-р Петър Коруев

 

Издателство на Отечествения фронт

София, 1984

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор . . . . . . . 5

 

I. ГЕОГРАФСКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ . . . . . . . 7

Местоположение . . . . . . . 7

 

II. МИНАЛО . . . . . . . 13

1. Първи сведения за селото . . . . . . . 13

2. Помохамеданчване на българското население в Беломорската област . . . . . . . 17

3. Разбойнически нападения . . . . . . . 22

4. Обществено устройство . . . . . . . 26

5. Църквата ״Света Богородица" . . . . . . . 30

6. Борбите срещу патриаршията . . . . . . . 34

7. Просветно дело . . . . . . . 50

8. Старини в района на селото . . . . . . . 65

9. Освободителната война . . . . . . . 68

10. Революционно движение от 1878 до 1917 г. . . . . . . . 69

11. Родове и техният произход . . . . . . . 83

12. Последни дни . . . . . . . 86

13. Разселване на габровци в България . . . . . . . 97

14. Участие в революционното работническо движение . . . . . . . 102

 

III. МАТЕРИАЛНА КУЛТУРА

1. Устройство на селото . . . . . . . 112

2. Жилища . . . . . . . 113

3. Храна и хранене . . . . . . . 119

4. Носии . . . . . . . 124

5. Животновъдство . . . . . . . 134

6. Земеделие . . . . . . . 138

7. Тютюнопроизводство . . . . . . . 143

8. Други занаяти . . . . . . . 155

 

IV. ДУХОВНА КУЛТУРА, ЕЗИК. ФОЛКЛОР . . . . . . . 166

1. Обичаи . . . . . . . 166

2. Говор . . . . . . . 201

3. Музика . . . . . . . 226

   Взаимопомощ и благодетели . . . . . . . 320

4. Медицинско дело . . . . . . . 325

5. Кредитно дело . . . . . . . 329

6. Характерни черти на габровските българи . . . . . . . 331

 

Литература . . . . . . . 333

 


 

Село Габрово, Ксантийско

д-р Петър Я. Коруев

 

Първо издание

Редактор Петко Асенов

Художник Донка Димитрoва

Художествен редактор Пенчо Мутафчиев

Технически редактор Румяна Браянова

Коректор Здравка Банкова

 

Дадена за набор октомври 1983г

Подписана за печат февруари 1984 г.

Излязла от печат март 1984 г

Печатни коли 21 + 1 к приложение

Издателски коли 18,48

УИК 17,90

Формат 84/108/32

Тираж 3100

Поръчка № 366

Цена 1,41 лв.

 

Издателство на Отечествения фронт

ДП „Димитър Найденов” – Велико Търново

 

[Back to Index]