Село Габрово, Ксантийско

д-р Петър Коруев

 

Албум

 

- Скица на землището на с. Габрово

- Скица на с. Габрово, Ксантийско, и околните селища между град Ксанти и гара Бук

- Д-р Петър Я. Коруев, роден 1896 г.

- Христо Костадинов Киров от град Разлог, последният главен учител. Снимка от 1913 г.

- Свещеник Тодор Николов със семейството си — снимка 1902 г. Вляво от него — зет му Янко Тодоров Коруев — баща на автора. Снимката е образец на мъжка, женска и детска габровска носия

- Писмо-нареждане на одринския митрополит Синесий - 12.VIII.1880 г.

- Част от писмото на архимандрит Софроний, управляващ Одринската епархия — 1893 г.

- Мъжка носия

- Женска носия

 

 

 

Скица на землището на с. Габрово

 

Скица на с. Габрово, Ксантийско, и околните селища между град Ксанти и гара Бук  

 

Д-р Петър Я. Коруев, роден 1896 г.

 

Христо Костадинов Киров от град Разлог, последният главен учител. Снимка от 1913 г.

 

Свещеник Тодор Николов със семейството си — снимка 1902 г. Вляво от него — зет му Янко Тодоров Коруев — баща на автора. Снимката е образец на мъжка, женска и детска габровска носия

 

Писмо-нареждане на одринския митрополит Синесий - 12.VIII.1880 г.

 

Част от писмото на архимандрит Софроний, управляващ Одринската епархия — 1893 г.

 

Мъжка носия

 

 

Женска носия

 

 

[Back to Index]