Петър Коруев

Село Габрово, Ксантийско

 

д-р Петър Коруев

 

Издателство на Отечествения фронт

София, 1984

 

Скица на с. Габрово, Ксантийско, и околните селища между град Ксанти и гара Бук

 

Съдържание

Албум

 

        Предговор

I. ГЕОГРАФСКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  Местоположение

 

II. МИНАЛО

    Първи сведения за селото  —  Помохамеданчване на българското население в Беломорската област  —  Разбойнически нападения  —  Обществено устройство  —  Църквата ״Света Богородица"  —  Борбите срещу патриаршията  —  Просветно дело  —  Старини в района на селото  —  Освободителната война  —  Революционно движение от 1878 до 1917 г.  —  Родове и техният произход  —  Последни дни  —  Разселване на габровци в България  —  Участие в революционното работническо движение

 

III. МАТЕРИАЛНА КУЛТУРА

  Устройство на селото  —  Жилища  —  Храна и хранене  —  Носии  —  Животновъдство  —  Земеделие  —  Тютюнопроизводство  —  Други занаяти

 

IV. ДУХОВНА КУЛТУРА, ЕЗИК, ФОЛКЛОР

   - Обичаи  —  Говор (Речник). Собствени и фамилни имена. Топоними

   - Музика  ( Битови песни (1-46)    Исторически и хайдушки песни (47-70)    Турски народни песни (1-2) )

   - Взаимопомощ и благодетели  —  Медицинско дело  —  Кредитно дело  —  Характерни черти на габровските българи

 

    Литература

 

[Back to Main Page]