Необикновената история на малоазийските българи

Димитър Шишманов

 

Димитър Шишманов

 

Необикновената история на малоазийските българи

 

Второ издание

 ISBN 954-90585-2-2

Рекламно-издателска агенция "Пони" София, 2001 г.

 

Съдържание

 

Предговор към второто издание . . . . . . . . . . . 3

Необикновена книга за необикновени хора . . . . . . . . . . . 6

"Ние сме българе, ние сме българе" . . . . . . . . . . . 9

Българи в Мала Азия през Средновековието . . . . . . . . . . . 13

Еничари и други ислямизирани и потурчени българи в Мала Азия . . . . . . . . . . . 20

Заточеници . . . . . . . . . . . 32

Гурбетчии . . . . . . . . . . . 40

Къз-дервент - най-известното на европейците българско село в Мала Азия . . . . . . . . . . . 45

Един малък български свят в Мала Азия . . . . . . . . . . . 52

Кога, откъде и защо са дошли българите в този край на Мала Азия . . . . . . . . . . . 61

Българските села в Северозападен Анадол . . . . . . . . . . . 70

Коджа бунар . . . . . . . . . . . 70

Мандър . . . . . . . . . . . 83

Гьобел . . . . . . . . . . . 86

Аладжа баир . . . . . . . . . . . 88

Тьойбелен . . . . . . . . . . . 91

Ташкеси (Ташкесен) . . . . . . . . . . . 92

Ново село (Йеникьой, Къзълджилар) . . . . . . . . . . . 94

Сьоют . . . . . . . . . . . 95

Хаджи Паункьой . . . . . . . . . . . 97

Киллик . . . . . . . . . . . 99

Чалтик . . . . . . . . . . . 100

Кубаш . . . . . . . . . . . 102

Юрен . . . . . . . . . . . 103

Читак . . . . . . . . . . . 103

 

285

 

 

Българските села в района на Чанаккале в околиите Лапсеки и Бига . . . . . . . . . . . 104

Урумче . . . . . . . . . . . 104

Чатал тепе . . . . . . . . . . . 106

Ново село (Чифлик) . . . . . . . . . . . 107

Стенгелкьой . . . . . . . . . . . 108

Маната . . . . . . . . . . . 109

Симавла . . . . . . . . . . . 109

Байрамич . . . . . . . . . . . 110

 

Българи в градовете на Мала Азия . . . . . . . . . . . 112

Измир (Смирна) . . . . . . . . . . . 112

Гьонен . . . . . . . . . . . 113

Балъкесир . . . . . . . . . . . 114

Бандърма . . . . . . . . . . . 114

Бурса . . . . . . . . . . . 115

Кемер . . . . . . . . . . . 115

Ескишехир . . . . . . . . . . . 116

Ердек . . . . . . . . . . . 116

 

Поминък и бит . . . . . . . . . . . 118

Духовен живот и словесна култура . . . . . . . . . . . 136

Езикът на малоазийските българи . . . . . . . . . . . 152

Училища и учители . . . . . . . . . . . 160

Константин Фотинов - първи български учител в Мала Азия и основоположник на българската журналистика и печат . . . . . . . . . . . 166

Българското училище в с. Мандър и учителят Неделчо Павлов Орешков . . . . . . . . . . . 171

Българското училище в с. Коджа бунар и учителят Тодор Доросиев . . . . . . . . . . . 179

Българските учители в Коджа бунар и Мандър . . . . . . . . . . . 184

Честване на 24 май в Мала Азия . . . . . . . . . . . 195

Черкви, свещеници, църковни борби . . . . . . . . . . . 200

Изселване на малоазийските българи . . . . . . . . . . . 210

Бягства на малоазийските българи от турската армия . . . . . . . . . . . 217

Оставането на българи в Мала Азия станало невъзможно . . . . . . . . . . . 221

Принудителното изселване на малоазийските българи през 1914 г. . . . . . . . . . . . 225

 

286

 

 

Насилия и убийства при изселването . . . . . . . . . . . 233

Участта на завърналите се в Мала Азия през 1919-1922 г. . . . . . . . . . . . 243

Малоазийските българи - бежанци в Западна Тракия и в България . . . . . . . . . . . 248

Второто бежанство на малоазийските българи . . . . . . . . . . . 254

Изоставените в Мала Азия български имоти и Ангорският договор . . . . . . . . . . . 263

Събори и срещи на родолюбието и доброто съседство . . . . . . . . . . . 277

 

 


 

Димитър Шишманов

Необикновената история на малоазийските българи

 

Второ издание

Българска

Формат: 1/16 60 на 84

Печатни коли: 36

ISBN 954-90585-2-2

Предпечатна подготовка, дизайн и печат:

Рекламно-издателска агенция "Пони"

София, 2001 г.

 

[Back]