Необикновената история на малоазийските българи

Димитър Шишманов

 

Галерия

 

 

Проф. И. X. Узунчаршълъ за предназначението на еничарството

Проф. И. X. Узунчаршълъ за предназначението на еничарството

 

 

Християнски момчета, взети за еничари - турска илюстрация

Християнски момчета, взети за еничари - турска илюстрация

 

 

Обрязани християнски момчета, взети за еничари - турска илюстрация

Обрязани християнски момчета, взети за еничари - турска илюстрация

 

 

Синан като млад еничарин - турска илюстрация

Синан като млад еничарин - турска илюстрация

 

 

Из статията на Митхат паша във френско списание от 8 юни 1878 г.

Из статията на Митхат паша във френско списание от 8 юни 1878 г.

 

 

Заточеници на път за Мала Азия

Заточеници на път за Мала Азия

 

 

Бенковски, когато е бил в Мала Азия, 1868 г.

Бенковски, когато е бил в Мала Азия, 1868 г.

 

 

Ивайловградския район, откъдето се изселили основателите на някои от селата в Мала Азия

Ивайловградския район, откъдето се изселили основателите на някои от селата в Мала Азия

 

 

Северозападен Анадол, в който са били българските села до 1914 г. - Карта от Васил Кънчов, 1899 г.

Северозападен Анадол, в който са били българските села до 1914 г. - Карта от Васил Кънчов, 1899 г.

 

 

Васил Кънчов - първият изследовател на миналото на малоазийските българи

Васил Кънчов - първият изследовател на миналото на малоазийските българи

 

 

Турска карта на районите на българските села в Мала Азия

Турска карта на районите на българските села в Мала Азия

 

 

Парс Тугладжъ за българските села в Мала Азия - турски текст

Парс Тугладжъ за българските села в Мала Азия - турски текст

 

 

Как може да се стигне до някогашните български села в района на Балъкесир - Бандьрма (турска карта)

Как може да се стигне до някогашните български села в района на Балъкесир - Бандьрма (турска карта)

 

 

Улица в днешен Коджа бунар, снимка 1974 г.

Улица в днешен Коджа бунар, снимка 1974 г.

 

 

Под чинарите до "Голямата ода", снимка 1974 г.

Под чинарите до "Голямата ода", снимка 1974 г.

 

 

Георги Илчев (Камбича)

Георги Илчев (Камбича)

 

 

Къщата на Георги Илчев (Камбича), снимка 1974 г.

Къщата на Георги Илчев (Камбича), снимка 1974 г.

 

 

Къщата на Коумджията - снимка 1974 г.

Къщата на Коумджията - снимка 1974 г.

 

 

Къщата на Димитър Кехайов - снимка 1974 г.

Къщата на Димитър Кехайов - снимка 1974 г.

 

 

Къщата на Димитър Бакърджиев - снимка 1974 г.

Къщата на Димитър Бакърджиев - снимка 1974 г.

 

 

Пред къщата на Георги Бакалов - снимка 1974 г.

Пред къщата на Георги Бакалов - снимка 1974 г.

 

 

Дядо Иван Ангелов (Барона) с баба Василка и внуците им, бежанци в с. Стан, Новопазарско (снимка 1940 г.)

Дядо Иван Ангелов (Барона) с баба Василка и внуците им, бежанци в с. Стан, Новопазарско (снимка 1940 г.)

 

 

Никола Иванов Ангелов (син на "Барона")

Никола Иванов Ангелов (син на "Барона")

 

 

Мъжка носия от с. Мандър

Мъжка носия от с. Мандър

 

 

Полуразрушени къщи в с. Киллик. Първата е на Йордан Дерелиев - снимки от 1974 г.

Полуразрушени къщи в с. Киллик. Първата е на Йордан Дерелиев - снимки от 1974 г.

 

 

Лятна носия от селата Урумче и Чатал тепе

Лятна носия от селата Урумче и Чатал тепе

 

 

 

 

Фолклорен ансамбъл на потомци на малоазийски българи в с. Люляково, Айтоско

Фолклорен ансамбъл на потомци на малоазийски българи в с. Люляково, Айтоско

 

 

Училища и ученици в българските села в Мала Азия - турски текст от Парс Тугладжъ

Училища и ученици в българските села в Мала Азия - турски текст от Парс Тугладжъ

 

 

Запазената сграда на българското училище в Коджа бунар (наскоро ремонтирана) - снимка 1974 г.

Запазената сграда на българското училище в Коджа бунар (наскоро ремонтирана) - снимка 1974 г.

 

 

Константин Фотинов

Константин Фотинов

 

 

Списание "Любословие" (Смирна, днес Измир), 1844-1845 г.

Списание "Любословие" (Смирна, днес Измир), 1844-1845 г.

 

 

Неделчо Павлов Орешков

Неделчо Павлов Орешков

 

 

Ученическо свидетелство на Тодор Доросиев, подписано от знаменити учители в Копривщица: Найден Попстоянов, един от най-доверените хора на Бенковски, прочутият певец Христо Пулеков и Петър Жилков - и тримата въстаници през 1876 г.

Ученическо свидетелство на Тодор Доросиев, подписано от знаменити учители в Копривщица: Найден Попстоянов, един от най-доверените хора на Бенковски, прочутият певец Христо Пулеков и Петър Жилков - и тримата въстаници през 1876 г.

 

 

Свидетелство за учителствуването на Тодор Доросиев в Коджа бунар

Свидетелство за учителствуването на Тодор Доросиев в Коджа бунар

 

 

Тодор Доросиев след завръщането си в България, станал свещеник в - снимка със семейството му

Тодор Доросиев след завръщането си в България, станал свещеник в - снимка със семейството му

 

 

Димитър Вълчев със семейството си след завръщането си в България

Димитър Вълчев със семейството си след завръщането си в България

 

 

Махленско свидетелство за.учителствуването на Димитър Вълчев в Мандър

Махленско свидетелство за.учителствуването на Димитър Вълчев в Мандър

  

 

Махленско свидетелство за.учителствуването на Димитър Вълчев в Мандър

Махленско свидетелство за.учителствуването на Димитър Вълчев в Мандър

 

 

Заключителна страница от ръкописна брошура на Димитър Вълчев и други ръкописни бележки

Заключителна страница от ръкописна брошура на Димитър Вълчев и други ръкописни бележки

 

 

Ръкописни бележки на Димитър Вълчев

Ръкописни бележки на Димитър Вълчев

 

 

Тодор Георгиев Димитров (Тодораки)

Тодор Георгиев Димитров (Тодораки)

 

 

Дописка във в. "Македония" от 1871 г. за честване на 24 май в с. Гьобел

Дописка във в. "Македония" от 1871 г. за честване на 24 май в с. Гьобел

 

 

Домашна икона от с. Аладжа баир

Домашна икона от с. Аладжа баир

 

 

Свещеник Димитър Мавров (поп Митьо) с попадията Кера в Коджа бунар

Свещеник Димитър Мавров (поп Митьо) с попадията Кера в Коджа бунар

 

 

Свещеник Иван Атанасов Караколев в с. Урумче

Свещеник Иван Атанасов Караколев в с. Урумче

 

 

Марин Вълков от с. Чатал тепе, избягал в България като войник в турската армия (Снимка от проф. Милетич.)

Марин Вълков от с. Чатал тепе, избягал в България като войник в турската армия (Снимка от проф. Милетич.)

 

 

Всичкият багаж на тази група бежанци от село Чатал тепе (Мала Азия) е натоварен на едно магаре (снимка - проф. Милетич, 1914 г.)

Всичкият багаж на тази група бежанци от село Чатал тепе (Мала Азия) е натоварен на едно магаре (снимка - проф. Милетич, 1914 г.)

 

 

Постановление на българското правителство от 1914 г. за изселването на малоазийските българи

Постановление на българското правителство от 1914 г. за изселването на малоазийските българи

 

 

 

Пристанището на Бандьрма през 1914 г., откъдето бежанците са тръгвали за България

Пристанището на Бандьрма през 1914 г., откъдето бежанците са тръгвали за България

 

 

Писмо от Българското генерално консулство до МВРИ от 9 юни 1914 г., удостоверяващо края на изселването на българите от Мала Азия

Писмо от Българското генерално консулство до МВРИ от 9 юни 1914 г., удостоверяващо края на изселването на българите от Мала Азия

 

 

Бягството от Мала Азия на малоазийски гърци и българи при настъплението на турската армия през 1922 г.

Бягството от Мала Азия на малоазийски гърци и българи при настъплението на турската армия през 1922 г.

 

 

Димитър Илчев и съпругата му Тодора от с. Коджа бунар, убити през 1922 г. при бягството им от Мала Азия

 

 

Георги и Мара Шишманови, бежанци от с. Аладжа баир, Мала Азия, и с. Кайбикъой, Западна Тракия, в с. Баня, Поморийско

Георги и Мара Шишманови, бежанци от с. Аладжа баир, Мала Азия, и с. Кайбикъой, Западна Тракия, в с. Баня, Поморийско

 

 

Българо-гръцко честване на Капитан Петко Войвода в с. Пелевун, Ивайловградско

Българо-гръцко честване на Капитан Петко Войвода в с. Пелевун, Ивайловградско

 

 

Гръцко-бьлгарско честване на Капитан Петко войвода в Доганхисар, Дедеагачко

Гръцко-бьлгарско честване на Капитан Петко войвода в Доганхисар, Дедеагачко

 

 

Българо-гръцко хоро в с. Доганхисар (гръцкото му име е Есими)

Българо-гръцко хоро в с. Доганхисар (гръцкото му име е Есими)

 

[Back]