Необикновената история на малоазийските

Димитър Шишманов

 

 

Димитър Шишманов

 

 

Авторът на тази книга Димитър Шишманов е син на малоазийски българи. Роден е в с. Кайбикьой, Гюмюрджинско, Западна Тракия, където родителите му се преселили от Мала Азия. Завършил е право в Софийския университет. По професия е журналист. Бил е главен редактор в БТА, кореспондент в Истанбул и Анкара в продължение на 9 години за Турция и страните в Близкия изток и в Париж - 11 години за Франция и други западноевропейски страни.

 

За написването на труда си е ползвал публикации в българската и чуждестранната книжнина и печат и проучванията, които лично е правил през кореспондентските си години в Турция и Франция. Посещавал е и районите на някогашните български села в Мала Азия.

 

Израсъл в семейство на малоазийски българи-бежанци, той познава техния бит и говор, записвал е песни, спомени, приказки, обичаи на българите от Мала Азия.

 

Автор е на книгите: "Съвременна Турция", "Работническото и социалистическо движение в Турция" (издадена и на турски език в Истанбул), "Изстрели над Босфора", "Зад Високата порта", "Европа, гледана от Париж", "Елисейският дворец", "Кръв и карамфили в Лисабон", "Участта на българите в Турция" (на френски и английски език) и др.

 

Димитър Шишманов е добре познат на българските читатели с кореспонденциите, статиите и коментарите си от Турция и Близкия изток, от Франция и западноевропейските страни.

 

През 1979 г. е удостоен със званието Заслужил деятел на културата, награден е с ордена "Св. св. Кирил и Методий", на три пъти е удостояван с творческата награда на Съюза на българските журналисти.

 

Член е на Върховния изпълнителен комитет на Съюза на тракийските дружества в България, директор на в. "Тракия", председател на Централния клуб на малоазийските българи, член на Съюза на независимите български писатели.

 

Първото издание на тази книга е удостоено с наградата на Съюза на българските журналисти за 2000 година.

 

Димитър Шишманов

 

[Back]