Ethnic Continuity in the Carpatho-Danubian Area

Elemér Illyés

 

ABBREVIATIONS

 

 

The author would like to express his appreciation to the copy editor of the manuscript, John R. Clegg, as well as to a colleague whose contributions helped make this book possible.

 

Acta Ant. Hung. — Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest

Acta. Arch. — Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest

AMN — Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca

AIESÉE — Assotiation International d'Etudes Sud-Est Européennes

AHA — Anuarul Institutului de istorie şi arheologie, Cluj-Napoca

CIL — Corpus Inscriptionum Latinarum

DEX — Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti

Gesta — Gesta Hungarorum, Budapest

ILR — Istoria limbii române, Bucureşti

MCA — Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti

MGH — Monumenta Germaniae Historica

RE — Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft, Stuttgart

Reallexikon — Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Berlin, New York, 2nd edition

RER — Revue des études roumaines, Bucureşti

RRH — Revue Roumaine d'Histoire, Bucureşti

SCIV — Studii şi cercetări de istorie veche

SCIVA — Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie, Bucureşti

SCL — Studii şi cercetări lingvistice, Bucureşti

SF — Südost-Forschungen, München

SRH — Scriptores Rerum Hungaricarum, I-II. Edited by E. Szentpétery, Budapest 1937-1938.

TIR — Tabula Imperii Romani, Budapest, Bucureşti, Ljubljana

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]