Историческата съдба на македонските българи
Д. Райков
 
От същия автор:

- Първият учител, 1981 г.
- Българите и България в старата руска книжнина, 1983 г.
- Димитър Благоев и Българското възраждане, 1985 г.
- Димитър и Константин Миладинови, 1986 г.
- Българите и България в чуждестранната книжнина, 1989 г.
- Юрий Венелин и Българското възраждане, 1994 г.
 

ИЗ ПРИТЧАТА ЗА СОЛОМОНОВИЯ СЪД
над ония две жени, майки на две малки деца, едното от които било намерено една заран мъртво. И докато едната от тях твърдяла, че мъртвото е на другата, задушило го неволно през нощта, като на заранта го подменила с живото, то втората, напротив, заявявала, че живото е нейно, а мъртвото на съседката й.


[Back]