Историческата съдба на македонските българи
Д. Райков
 
Съдържание

      Предговор . . . . . . . . . . 7
  1. Хроники, грамоти, жития, пътеписи, изследвания . . . . . . . . . . 13
  2. Охридската архиепископия . . . . . . . . . . 35
  3. Паисий Хилендарски от Банско . . . . . . . . . . 66
  4. Йован Раич и неговата история на българите, хърватите и сърбите . . . . . . . . . . 84
  5. Еспри-Мари Кузинери. Пътуване из Македония . . . . . . . . . . 94
  6. Вук Караджич и особените му примери от българския език . . . . . . . . . . 104
  7. Македонски мотиви в изследванията на Юрий Венелин . . . . . . . . . . 112
  8. Балканските проучвания на Ами Буе . . . . . . . . . . 120
  9. Първи прояви на Българското възраждане в Македония . . . . . . . . . . 141
10. Виктор Григорович. Пътешествие в Европейска Турция . . . . . . . . . . 157
11. Александър Хилфердинг. Писма за историята на сърбите и българите . . . . . . . . . . 172
12. Стефан Веркович. Народни песни на македонските българи . . . . . . . . . . 184
13. Епизод от униатското движение в Македония (Кукуш, 12 юли 1859 г.) . . . . . . . . . . 190
14. Димитър и Константин Миладинови от Струга . . . . . . . . . . 197
15. Йосиф-Юрай Щросмайер и българите . . . . . . . . . . 248
16. Пътуванията на Джорджина Макети и Аделина Ърби из славянските провинции на Европейска Турция . . . . . . . . . . 261
17. Георги Динков от Солун . . . . . . . . . . 280
18. Плебисцитът в Охридска и Скопска епархия през 1872 г. . . . . . . . . . . 304
19. Българин, родом от Македония . . . . . . . . . . 311
20. Научна висота и политическа потребност . . . . . . . . . . 318
      Вместо епилог . . . . . . . . . . 342

Показалец на личните имена . . . . . . . . . . 349
Предметно-географски показалец . . . . . . . . . . 361


[Next]
[Back to Index]