Историческата съдба на македонските българи
Д. Райков
 
Галерия
 

Александър Македонски — антична гравюра
Александър Македонски — антична гравюра

Началната страница на Болонския псалтир
Началната страница на Болонския псалтир

Заглавната страница на част четвърта от руското издание на византийските историци
Заглавната страница на част четвърта от руското издание на византийските историци

Екатерина II
Екатерина II

Свети Климент Охридски, скулптура върху дърво в Охридската черква „Св. Климент”
Свети Климент Охридски, скулптура върху дърво в Охридската черква „Св. Климент”

Свети Наум Охридски — фреска в Охридската черква „Св. Климент”
Свети Наум Охридски — фреска в Охридската черква „Св. Климент”

Образите на Свети Климент Охридски и Теофилакт, архиепископ български, поместени в „Стематография” на Христофор
Образите на Свети Климент Охридски и Теофилакт, архиепископ български, поместени в „Стематография” на Христофор Жефарович, Виена, 1741 г.

Охрид. Старата черква „Св. Климент”
Охрид. Старата черква „Св. Климент”

Отец Паисий. Худ. Ив. Мърквичка
Отец Паисий. Худ. Ив. Мърквичка

Началната страница на руското издание на книгата на Мабро Орбини „Книга Историография”
Началната страница на руското издание на книгата на Мабро Орбини „Книга Историография”

Цезар Бароний
Цезар Бароний

Заглавната страница на руското издание на книгата на Цезар Бароний „Деяния церковная и гражданская”
Заглавната страница на руското издание на книгата на Цезар Бароний „Деяния церковная и гражданская”

Йован Раич
Йован Раич

Заглавната страница на руското издание на „История разннх народов, найпаче болгар, хорбатов и сербов”, Санктпетербург, 1975 г.
Заглавната страница на руското издание на „История разннх народов, найпаче болгар, хорбатов и сербов”, Санктпетербург, 1975 г.

Солун. Триумфалната арка на Александър Македонски
Солун. Триумфалната арка на Александър Македонски

Вук Караджич
Вук Караджич

Юрий Венелин
Юрий Венелин

Заглавната страница на „Древние и нынешние болгаре”
Заглавната страница на „Древние и нынешние болгаре”

Ами Буе
Ами Буе

Заглавната страница на Т. I на книгата на Ами Буе „Европейска Турция”, Париж, 1840 г.
Заглавната страница на Т. I на книгата на Ами Буе „Европейска Турция”, Париж, 1840 г.

Заглавната страница на книгата на Кирил Пейчинович „Огледало”, Будапеща, 1816 г.
Заглавната страница на книгата на Кирил Пейчинович „Огледало”, Будапеща, 1816 г.

Солун. Общ изглед
Солун. Общ изглед

Заглавната страница на Кратко описание на светогорските манастири. Солун, 1839 г.
Заглавната страница на Кратко описание на светогорските манастири. Солун, 1839 г.

Печат на Българската църковна община в Солун
Печат на Българската църковна община в Солун

Виктор Григорович
Виктор Григорович

Заглавната страница на книгата на Виктор Григорович „Очерк путешествия по Европейской Турции”
Заглавната страница на книгата на Виктор Григорович „Очерк путешествия по Европейской Турции”

Зографския манастир
Зографския манастир

Александър Хилфердинг
Александър Хилфердинг

Заглавната страница на изданието на Д. В. Манчев
Заглавната страница на изданието на Д. В. Манчев

Стефан Веркович
Стефан Веркович

Заглавната страница на книгата на Стефан Веркович „Народне песме македонски бугара”. Белград, 1860 г.
Заглавната страница на книгата на Стефан Веркович „Народне песме македонски бугара”. Белград, 1860 г.

Иларион Макариополски
Иларион Макариополски

Цариград. Квартал „Фенер” с българската черква
Цариград. Квартал „Фенер” с българската черква

Димитър Миладинов
Димитър Миладинов

Константи Миладинов заедно с Любен Карабелов (в средата) и Петър Тодоров Хаджипеев от Панагюрище (в ляво). Москва, 1858 г.
Константи Миладинов заедно с Любен Карабелов (в средата) и Петър Тодоров Хаджипеев от Панагюрище (в ляво). Москва, 1858 г.

Заглавната страница на сборника „Български народни песни”. Загреб, 1861 г.
Заглавната страница на сборника „Български народни песни”. Загреб, 1861 г.

Йосиф-Юрай Щрасмайер
Йосиф-Юрай Щрасмайер

Загреб, 1862 г.
Загреб, 1862 г.

Изглед от Битоля
Изглед от Битоля

Изглед от Прилеп
Изглед от Прилеп

Георги Динков
Георги Динков

Изглед от остров Халки
Изглед от остров Халки

Българският народноцърковен събор в Цариград, 1871 г.
Българският народноцърковен събор в Цариград, 1871 г.

Димитър Благоев
Димитър Благоев

Пълномощно на пловдивските делегати за участие в VI македонски конгрес
Пълномощно на пловдивските делегати за участие в VI македонски конгрес

Гербът на България в книгата „Стематография” от Христофор Жефарович. Виена, 1841 г.
Гербът на България в книгата „Стематография” от Христофор Жефарович. Виена, 1841 г.

Доситей Обрадович
Доситей Обрадович

Д-р Данило Медакович
Д-р Данило Медакович

Ватрослав Ягич
Ватрослав Ягич

Константин Ригас
Константин Ригас
 

[Back]