Бѫлгарски Народни Пѣсни

Собрани одъ Братья Миладиновци, Димитрія и Константина

 

ПОСЛОВИЦИ.

 

 

 

530

 

Друг ядитъ нездрело-то, другему оскомина-та. —

 

Тумба тумба за три дни, офъ леле за се дни. —

 

Какъ ке солишъ, так ке сѫркашъ. —

 

Какъ ке дробишъ, такъ ке ядишъ. —

 

Страдна майка за келяего сина. —

 

Кои праитъ палица за своя-та главица. —

 

Таква глаа, таковъ бричъ. —

 

Зло тѫрнъ, зло копачка. —

 

Рани куче, да те лаитъ. —

 

Тричавъ ти мелишъ воденица. —

 

На два татка безъ капа. —

 

Ако не течитъ капитъ. —

 

И кокошка-та піѥтъ вода и на угоре сѣ пулитъ. —

 

На чело Ристоса, въ пазуа гяол-отъ. —

 

Ако пасатъ трева-та, кореня-та стоятъ. —

 

Остаи еденъ, бувни други. —

 

Овой векъ, како снекъ. —

 

Кому майка, кому мѫщеа. —

 

Смирни калугери стреда петокъ мѫрсатъ. —

 

Волк-отъ не чуватъ пастарма. —

 

Имашъ пара, имашъ фара. —

 

Роди ме со касметъ, тà фѫрли ме на бунище. —

 

Слепъ слепца водитъ. —

 

Братъ брата не ранитъ, тешко кой го нематъ. —

 

Господи брани отъ голи Дебрани. —

 

Сладко благо кѫрвъ излегвитъ. —

 

Отъ тѫрнъ трандафиль, отъ трандафиль тѫрнъ. —

 

Круша-та потъ круша падинатъ. —

 

Помина зима-та, чуму ти ѥ гуна-та. —

 

Кой сѣ фалитъ не палитъ. —

 

Що ѥ попово да ѥ готово. —

 

Со една ластоица не идетъ лето. —

 

Отъ чушъ конь на полъ пѫтъ те сметинаетъ. —

 

Секоя круша и шишка. —

 

Сѣ посмеа ѫрболъ на щѫрболъ. —

 

Я̀ опули сѣ, я̀ ти и опулвѣтъ. —

 

Бѣли пари за цѫрни дни. —

 

Како сѫрце болило, така очи плакале. —

 

Фѫрли глиста найде ѭгуля. —

 

И я можамъ и конь можитъ, кога господъ не поможвитъ. —

 

Гавранъ гаврану очи не копатъ. —

 

И петел-отъ му носитъ яйца. —

 

Не те имамъ за цѫрни очи. —

 

Два каменя люти не мелятъ брашно. —

 

Кога дойде ум-отъ си пойде кум-отъ. —

 

Отъ мас-та хаиръ нематъ, нè отъ изварокъ-отъ. —

 

Два питача н една врата. —

 

Що ѥ рак-отъ, що му ѥ сок-отъ. —

 

Ни лукъ ялъ, ни лукъ мирисалъ. —

 

Близна-та яршъ ѥ поблага отъ чеинца. —

 

Не учи старецъ да макатъ яйца.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]