Бѫлгарски Народни Пѣсни

Собрани одъ Братья Миладиновци, Димитрія и Константина

 

Погрешки. *

 

 

Стрѫна редъ печатано читай
5 30 Смано Стано
6 9 воришъ воритъ
8 29 за піетъ да піетъ
9 23 дѣлобраде бѣлобраде
10 11 цропеале пропеале
13 5 оздралтъ оздраитъ
16 11 чинишъ чинитъ
25 9 Яиа Яна
32 15 госцода господа
39 5 овговоре отговоре
54 38 но по
57 6 тулъ тукъ
59 21 стугнала стигнала
62 31 нн на
107 31 браъ братъ
127 13 съ житомъ скришумъ
163 14 сараче сираче
354 21 радотафъ работафъ

 

[Previous]

[Back to Index]


 *. Грешките са вкарани в текста (В.К.)