Бѫлгарски Народни Пѣсни

Собрани одъ Братья Миладиновци, Димитрія и Константина

 

Собстени народни имина.

Мѫшки

Женски

Презимина

 

Мѫшки. Неделко, Момчула, Раде, Рале, Тѫрпче, Стоянъ, Цветко, Мито, Неро, Велянъ, Босилко, Грозданъ, Станко, Кале, Темелько, Неданъ, Миле (Мильо),

 

 

529

 

Траянъ, Богоя, Секула, Кѫрстанъ, Солунъ, Кипре, Славе, Тренче, Огненъ, Угринъ, Доре, Драгое (Драгньо), Драганъ, Мильо, Еньо, Стоилъ, Стойко, Радулъ, Средко, Вальо, Величко, Горанъ, Маринъ, Тильо, Райчинъ, Ралинъ, Златанъ (Златъо), Волканъ, Наумъ, Климе, Праджо, Запранъ, Стрезо, Бошко, Садо, Кѫнчо (Кунчо), Копчо, Крайо (Мирчо), Цоко, Цако, Груло, Вишно, Джурко, Божилъ, Пѫрванъ, Пако, Лало, Лако, Цонко, Пано (Панъ), Дано, Жиляско, Понко, Вельо (Велко, Велико), Деанъ, Моско, Грѫдьо, Беньо, Гаджо, Момчилъ, Ганьо, Любенъ, Искро, Цеко, Стойменъ, Душко, Коьо, Салчо, Сабо, Обренко, Гюро, Куртъ, Тончо, Толе, Банче, Миленъ, Дейко, Мешко, Мено, Рашо (Рашко), Дико, Спасъ, Блаже, Пенчо, Маринъ, Вѫлко (Вальо), Дѣлчо Неделко (Недьо), Найдинъ, Нешо, Люльчо (Луло), Нешко, Нано, Пройчо (Проьо), Вѫрбанъ, Нено, Бончо, Нетко, Дойчо, (Доко), Боро, Смиль, Команъ, Куманъ, (Кузманъ), Главчо, Цеко, Геро, Радъ, (Радулъ), Ноьо, Черньо, Драгулъ (Драганъ), Бранко (Брайко), Тольо, Видинъ, Видулъ, Маньо, Семко, Десьо, Влайко, Дочо (Дончо), Добри, Вѫльо, Груйо, Нягулъ, Доле, Дельо, Бальо, Добре, Ризо, Станишъ, Лило, Дейко, Стойменъ, Гадьо, Рогльо, Петелко, Злазанъ, Камче, Лигдо, Катилъ, Целе, Дуче, Сасо, Смилко, Пипиле, Шуте, Чубне, Чудо, Рилко, Доко, Любомиръ, Койчо, Гоне (Гонче), Митенъ, Дуко, Корунъ, Тено, Нако, Божинъ (Божил), Керо, Барбаросъ, Пройчо, Велигденъ, Силянъ, Тано, Манго, Нихтенъ, Дзано, Трене (Тримче), Питилче, Дешо, Здраве, Витанъ, Матли, Безе, Гѫрденъ, Кордо, Буне, Бейко, Туле, Шулко, Гього, Гьоно, Ничо, Геле, Саздо, Дано, Кьосе, Краль, Дочо, Ляско, Китанъ, Койко, Радешъ, Дарданъ, Сѫрбинъ, Гаджо.

 

 

Женски. Рада, Биляна, Арса, Тѫрпена, Стойна, Цвета, Мита, Румена, Меглена, Неша, Велика, Стамена, Каля, Бисера, Темяна, Кира, Неда, Войдана, Бояна, Милка (Милкана), Доля, Доста, Клрста, Злата, Трена, Маля, Ракида, Слава, Лоза, Волка, Бошка, Найда, Няга, Цона, Кера, Лала, Вѫрба, Цана, Дона, Божана, Нона, Рада, Пена, Гроздана (Грозда), Богдана, Райка, Бойка, Груда, Лула, Митра, Гена, Гана, Мана, Неделя, Маслина, Веля, Салка, Сада, Боя, Пана, Понда, Дейка, Младина, Надежда, Деспа, Петкана, Пройка, Вуна, Нена, Динка, Койна (Койка), Ерина, Лака, Буда, Лова, Сосамка, Чубра, Пейка, Ружа, Митана, Благуна, Пеца, Лада, Крайна, Тиха, Султана, Латина, Благатка, Коца, Живка, Доля, Чона, Танка, Стана, Бена, Бѣла, Грозда, Енка, Доя, Маса, Проя, Виша, Пауна, Божана (Божа), Нуна (Нунта), Алтано, Чона, Зимба, Орда, Вѫлкана, Бина, Дзвезда, Мренка, Гуна, Зура, Чубрика, Гутка, Мана, Цоца, (Цуца), Висла, Вида, Руса, ѭглика, Гана, Дока, Дуня, Стреда, Дуда, Дремуша, Перуница, Дардана, Бѣла, Краля, Горготина, Дена, Кана, Сипана, Гуга, Кита, Дока, Грумка, Гилина, Дина, Гела, Веля (Велика), Гюргя, Люлеа, Гида, Кана, Меруда, Гуга, Разделина, Додана Шапердана, Дардана, Саракина, Любика, Маса, Мена, Божана, Гѫркина, Депа.

 

 

Презимина. Гаговъ, Хрельковъ, Мрѫнковъ, Мушмуловъ, Забунековъ, Меслековъ, Тумбековъ, Батуловъ, Азманъ, Тумангела, Туманпенгела, Драджовъ, Фингаръ, Керекъ, Лодовъ, Радомировъ, Ревовъ, Киблешко, Шоторъ, Скордекъ, Чинговъ, Почекъ, Штутановъ, Вѫтавъ, Мантекъ, Стефлекъ, Джейковъ, Ерчовъ, Лаперда, Бедрекъ, Таталія, Джуджовъ, Чушлекъ, Цаклинъ, Дуплекъ, Козлекъ, Хлѫтовъ, Каблешковъ, Шеранковъ, Джогаланъ, Тушанъ, Тилевци, Шатевци, Салабамъ, Гѫшовци, Тортовци.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]