Изъ Бѣломорската равнина

Ст. Н. Шишковъ

 

Забѣлѣзани печатни грѣшки.

. . .  (Грешките са поправени в текста, В.К.)

Шарѫ-шабанъ казва населението, а Сарѫ-Шабанъ е въ официалнитѣ турски книжа отъ думата Сарѫ — жълтъ цвѣтъ. Въ книгата погрѣшно е прѣдавано и едното и другото название, което ознавава едно и сѫщо име.

 

_____________________________

 

РОДОПСКИ ИЗДАНИЯ.

 

У авторъ-издателя Ст. Н. Шишковъ въ гр. Пловдивъ се намиратъ за проданъ:

 

1) УСТОВО, описание, стр. 52, Пловдивъ, Централна печатница Ед. Дионне, 1885 г. цѣна лева — 60 ст.

 

2) Животътъ на българитѣ въ Срѣдна Родопа, Центр. печатн. Ед. Дионне, Пловдивъ, 1886 г; цѣна — л. 1.—

 

В) РОДОПСКИ старини, сборникъ отъ обичаи, суевѣрия, пѣсни, пословици, описания и пр. на Родопскитѣ жители, стр. 32, кн. I, 1887 р. — 40

 

4) Родопски старини, II кн., 1888 г. — 80

 

5) Родопски старини, III кн., 1890 г. — 80

 

6) Родопски старини, IV кн., 1892 г. — 60

 

7) Славиеви гори (Родопа), мѣсечно списание, кн. I, II, III, IV, V, VI и VII, 1894 г. „ 4.—

 

8) „Родопски напрѣдъкъ” илюстровано списание за наука, обществени знания и народни умотворения

година I — 12 кн. 1903. цѣна 4 лева.

      „     II — 10 кн. 1904.     „    4   „

      „    III — 6 кн. 1905.       „    4   „

      „    IV — 6 кн. 1906.       „    4   „.

 

заедно съ премиитѣ:

а) Срѣдно-Родопски български сборъ, изящна цвѣтна картина.

б) Изъ Бѣломорската равнина, пѫтни бѣлѣжки и впечатления.

___________________

 

Който купи отъ всичкитѣ заедно по едно год. течение, отстѫпватъ се за 20 лева. Отдѣлно пъкъ само 4-тѣ год. течения на „Родопски напрѣдъкъ” заедно съ премиитѣ се даватъ за 15 лева заедно съ пощ. разноски.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]