Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski

 

Gerard Labuda

 

 

 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

 Warszawa 1960

 

Scans in .djvu format (10.5 Mb)

 

Treść

    Przedmowa  7

 

1. Ziemie polskie i nadbałtyckie w opisie Europy króla Alfreda z IX w.  11

Wstęp

Autorstwo, technika i konstrukcja Opisu Europy króla Alfreda

Ziemie niemieckie i nadbałtyckie w Opisie Europy

Źródła Opisu Europy północnej i sposób ich zużytkowania w chorografii anglosaskiej

Słowiańszczyzna zachodnia i Polska w chorografii anglosaskiej

Osti-Esti w pierwszej i drugiej części chorografii

Ostsae-Bałtyk w Opisie króla Alfreda i jego informatorów

     Położenie; Chorografia właściwa (Alfred); Ohthere; Wulfstan; Nazwa Ostsae

Ujście Wisły w opisie Wulfstana

     Wisłoujście; Truso; Witland

Konkluzje

 

2. Podstawy historyczne legendy o walkach gocko-huňskich nad Wisłą (Herwararsaga i Pieśn o Hunach)  91

Wstęp

Stan zachowania Herwararsagi i Pieśni o Hunach

Stosunek relacji Herwararsagi do Pieśni o Hunach

Data powstania i autor pieśni o Hunach

Realia historyczne w Pieśni o Hunach

     Humli i Attyla, władcy Hunów; Goci i Hunowie; Dyskusja nad zlokalizowaniem pola walki; Wojny gocko-huńskie a Pieśń o Hunach

Chronologia i miejsce wydarzeń Pieśni o Hunach

Konkluzje

 

3. Widsidh  153

Wstęp

Treść poematu

Jak powstał Widsidh?

Czas i miejsce powstania Widsidh

     Zależność od Beowulfa; Zależność od Opisu Europy króla Alfreda; Inne wskazówki chronologizujące w utworze; Analiza realiów historycznych w poemacie jako kryterium daty powstania

Źródła historyczne Widsidh. Wartość źródłowa poematu

Wojny gocko-huńskie nad Wisłą w Widsidh

 

4. Słowiańszczyzna zachodnia i Polska w pieśni o Rolandzie  199

Wstęp

Filologiczne podstawy dyskusji

Kraje słowiańskie w Chanson de Roland

Polska w Chanson de Roland

Konkluzje

 

5. Powieść o Walgierzu z Tyńca i o Wisławie z Wiślicy  243

Wstęp

Polska wersja poematu o Walterze i Helgundzie

Rozwój zachodnioeuropejskiego eposu o Walterze

Środowisko epiczne i źródła historyczne polskiej opowieści o Walterze, Helgundzie i Wisławie

Konkluzje

 

Résumé (FR)  299

Indeks autorów — Indeks osob i nazw — Spis ilustracji

 

[Back to Main Page]