Българите във Византийската империя

 

Иван Божилов

 

 

Академично издателство „Проф. Марин Дринов“

София 1995

 

 

Сканове на цялата книга в .pdf формат (6.6 Мб)

 

Съдържание

        Предговор   Увод  5, 7

 

ЧАСТ I

 

Глава I. Масово заселване и присъствие на българи във Византийската империя (VII-XV в.)

1. Миграция на българи (VII-XIV в.) 14

  - А. Балкански полуостров 14

  - Б. Мала Азия  22

  - В. Италия  27

  - Г. Някои проблеми на епохата XI-XIV в.  30

2. Атонските акти като извор за българското население в Македония  34

    (Ῥαδόλιβος - Радоливо (дн. Ῥοδολίβος); Βραστά - Враста (дн. Βρασνά); Ἱερισσός - Иерисо; Χοστιάνη - Хостиани)

Addendum  48

 

Глава II. Индивидуално проникване и присъствие на българи във Византийската империя

1. Политически бегълци  65

2. Насилствена миграция: българите във Византия след 1018 г.  72

3. Български принцеси във Византия  78

4. Атон - средище на българи  80

5. Българи, чието проникване във Византия е неясно  84

6. Българи, пребивавали временно във Византия  87

Addenda

    А. Византийски фамилии с несигурен български произход  89

    Б. Byzance après Byzance  (а) Асеневци (Assani) на o. Кефалония; б) Фамилията Булгари (Bulgari) на о. Керкира (Корфу))  93

 

Глава III. Византия и пришълците от България

1. Политиката на Византия към българите в империята  108

2. Реакцията на българите срещу политиката на Византия  115

3. Българите във византийската рангова таблица  118

4. Няколко заключителни слова  124

 

ЧАСТ II

 

Глава IV. Български светци във византийската агиография

1. Житие на Св. Климент Охридски  132

2. Житие на Св. Наум Охридски  134

3. Жития на Св. Иван Рилски  135

4. Житке на Св.Теодосий Търновски  137

5. Житие на Св. Ромил  137

6. Житие на Св. Йоан Кукузел  139

7. Житие на Св. Козма Зографски  139

8. Мъченичеството на Георги Стари Средецки  140

Addendum: Metabyzantina  141

 

Глава V. Българите във византийското изкуство

1. Портрети  150

    А. Миниатюри  150

    Б. Монументална живопис  (а) Църквата „Св. Архангел Михаил“ (ὁ Ταξιάρχης τῆς Μητροπόλεως) (Кастория-Костур); б) Църквата на манастира „Мега Спилеон“ (Калаврита - Пелопонес))  156

2. Анонимни изображения и масови сцени  160

    А. Миниатюри  160

 

ЧАСТ ΙII

 

Просопографски каталог

    № 1. Аврам (Аврам) . . .  193

    № 3. Алцеко (Alzeco, Alciocus)  195

    . . . № 460. Шишман (Σίσμανος)  361

 

 

Библиография  362

(Извори — Литература — Списък на съкращенията)

 

[Back to Index]