Годеници от с. Зарово в традиционна местна носия

 

Село Зарово, Солунско

историко-фолклорно и езиковедско изследване

 

Антон Попстоилов

 

подготви и редактира Костадин Динчев

 

София 1979

Издателство на

Българската академия на науките

 

Заровско хоро по време на събора в гр. Г. Джумая през 1932 г.

 

Съдържание

Снимки (Приложение 3)

Зарово. Карта на Солунско

Корица..

     Моето познанство с Антон Попстоилов  ( Христо Вакарелски )

     Антон Попстоилов и неговото изследване на село Зарово  ( Костадин Л. Динчев )

 

     СЕЛО ЗАРОВО, СОЛУНСКО

1. Положение, граници и големина

2. Историко-етнографски преглед

3. Поминък. Храна

4. Църковно-училищно дело

5. Обществено-политически и просветни дейци

6. Говор

     - Примери с носовки

     - Образци. Народни песни. Народна приказка

7. Унищожение на Зарово и разпръсване на населението му. Заселването му

8. Поименен списък на заровските семейства в днешните им поселища

 

     Приложения

1. Зарово и заровци - кратки исторически сведения

2. Снимки на Зарово и заровци

3. Факсимилета от ръкописа на Антон Попстоилов

4. Народни песни и приказка от с. Зарово

 

[Back to Main Page]


   Любезно предоставена от Даниела Кутова